Ed Sheeran – BLOW Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku


I’m feelin’ like a bullet jumpin’ out a gun
Czuję się jak pocisk z pistoletu
I’m feelin’ like a winner, I feel like the one
Czuję się jak zwycięzca, czuję się jak ten
You’re doing somethin’ to me, you’re doing somethin’ strange
coś mi robisz, robisz coś dziwnego
Well, jump back, talk to me, woman
Cóż, wskocz do mnie, porozmawiaj ze mną, kobieto
You make me wanna make a baby, baby, uh
Sprawiasz, że chcę zrobić dziecko, kochanie

Supernatural woman, supernatural freak
Nadprzyrodzona kobieta, nadprzyrodzony dziwak
Don’t know what you’re doin’, got me feelin’ weak
Nie wiem, co robisz, czujesz się słabo
Oh, I wanna call you fever, baby, you can set a fire on me
Och, chcę nazywać cię gorączką, kochanie, możesz podpalić mnie
Hot damn, pop it like a pistol, mama
Gorąco, wyjdź jak pistolet, matko
You got me down on my knees, begging please
Upadłeś mnie na kolana, błagając, proszę

I’m comin’, baby
Idę, kochanie
I’m gunnin’ for you, yeah
Tak dla ciebie strzelam
Locked, loaded, shoot my shot tonight
Zamknięty, załadowany, zastrzel mnie dziś wieczorem
I’m comin’, baby
Idę, kochanie
I’m gunnin’ for you
Strzelę do ciebie
Pull my trigger, let me blow your mind
Pociągnij za spust, pozwól mi wysadzić cię w powietrzeYou red leather rocket, you little foxy queen
Ty czerwona rakieta ze skóry, ty mała królowo lisa
Everybody’s watching, pretty little thing
Wszyscy patrzą, mała rzecz
Baby, tell me, what’s your fantasy?
Kochanie, powiedz mi, jaka jest twoja fantazja?
Come closer, let’s talk about it
Podejdź bliżej, porozmawiajmy o tym
You want white lines in a limousine
Chcesz białe linie w drogim samochodzie
Whipped cream, and everything in between, yeah
Bita śmietana i wszystko pomiędzy, tak

I’m comin’, baby
Idę, kochanie
I’m gunnin’ for you, yeah
Tak dla ciebie strzelam
Locked, loaded, shoot my shot tonight
Zamknięty, załadowany, zastrzel mnie dziś wieczorem
I’m comin’, baby
Idę, kochanie
I’m gunnin’ for you
Strzelę do ciebie
Pull my trigger, let me blow your mind
Pociągnij za spust, pozwól mi wysadzić cię w powietrze
I’m comin’, baby
Idę, kochanie

I’m comin’, baby
Idę, kochanie
I’m gunnin’ for you, yeah
Tak dla ciebie strzelam
Locked, loaded, shoot my shot tonight
Zamknięty, załadowany, zastrzel mnie dziś wieczorem
I’m comin’, baby
Idę, kochanie
I’m gunnin’ for you
Strzelę do ciebie
Pull my trigger, let me blow your
Pociągnij za spust, pozwól mi wysadzić cię w powietrze

Close