Ed Sheeran, Justin Bieber – I Don’t Care Songtekst Vertaling Nederlands


I’m at a party I don’t wanna be at
Ik ben op een feest waar ik niet wil zijn
And I don’t ever wear a suit and tie, yeah
En ik draag nooit een pak en stropdas, ja
Wonderin’ if I could sneak out the back
Vraagt ​​u zich af of ik achterover kan sluipen
Nobody’s even lookin’ me in my eyes
Niemand kijkt me zelfs aan
And then you take my hand
En dan neem je mijn hand
Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)
Maak mijn drankje af en zeg: “Zullen we dansen?” (Jazeker)
You know I love ya, did I ever tell ya?
Je weet dat ik van je hou, heb ik je dat ooit verteld?
You make it better like that
Je maakt het zo beter

Don’t think I fit in at this party
Ik denk niet dat ik bij dit feestje past
Everyone’s got so much to say (Yeah)
Iedereen heeft zoveel te zeggen (ja)
I always feel like I’m nobody, mmm
Ik heb altijd het gevoel dat ik niemand ben
Who wants to fit in anyway?
Wie wil er nou eigenlijk in passen?

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
omdat het me niet kan schelen wanneer ik met mijn baby ben, ja
All the bad things disappear
Alle slechte dingen verdwijnen
And you’re making me feel like maybe I am somebody
En je laat me voelen alsof ik misschien iemand ben
I can deal with the bad nights
Ik kan omgaan met de slechte nachten
When I’m with my baby, yeah
Wanneer ik met mijn baby ben, ja
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
omdat het me niets kan schelen zolang je me maar in de buurt houdt
You can take me anywhere
Je kunt me overal naartoe brengen
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
En je laat me voelen alsof ik door iemand wordt geliefd
I can deal with the bad nights
Ik kan omgaan met de slechte nachten
When I’m with my baby, yeah
Wanneer ik met mijn baby ben, ja
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Oh, oh, oh, oh, oh, ohWe at a party we don’t wanna be at
Wij op een feest waar we niet willen zijn
Tryna talk, but we can’t hear ourselves
proberen te praten, maar we kunnen onszelf niet horen
Read your lips, I’d rather kiss ’em right back
Lees je lippen, ik kust ze liever meteen terug
With all these people all around
Met al deze mensen rondom
I’m crippled with anxiety
Ik ben kreupel van angst
But I’m told it’s where I’m s’posed to be
Maar er is mij verteld dat dit is waar ik zou moeten zijn
You know what? It’s kinda crazy ’cause I really don’t mind
Weet je wat? Het is een beetje gek want ik vind het echt niet erg
When you make it better like that
Wanneer je het zo beter maakt

Don’t think we fit in at this party
Denk niet dat we op dit feest passen
Everyone’s got so much to say, oh yeah, yeah
Iedereen heeft zoveel te zeggen, oh ja, ja
When we walked in, I said I’m sorry, mmm
Toen we binnenliepen, zei ik dat het me spijt, mmm
But now I think that we should stay
Maar nu denk ik dat we moeten blijven

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
omdat het me niet kan schelen wanneer ik met mijn baby ben, ja
All the bad things disappear
Alle slechte dingen verdwijnen
Yeah, you’re making me feel like maybe I am somebody
ja, je laat me voelen alsof ik misschien iemand ben
I can deal with the bad nights when I’m with my baby, yeah
Ik kan omgaan met de slechte nachten als ik met mijn baby ben, ja
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh ja, ja, ja)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
omdat het me niets kan schelen zolang je me maar in de buurt houdt
You can take me anywhere
Je kunt me overal naartoe brengen
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
En je laat me voelen alsof ik door iemand wordt geliefd
I can deal with the bad nights when I’m with my baby, yeah
Ik kan omgaan met de slechte nachten als ik met mijn baby ben, ja
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (No)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh (nee)

I don’t like nobody but you, it’s like you’re the only one here
Ik hou niet van iemand anders dan jij, het is alsof je hier de enige bent
I don’t like nobody but you, baby, I don’t care
Ik hou van niemand behalve jij, schat, het kan me niet schelen
I don’t like nobody but you, I hate everyone here
Ik hou van niemand behalve jij, ik haat iedereen hier
I don’t like nobody but you, baby, yeah
Ik hou niet van iemand anders dan jij, schat, ja

‘Cause I don’t care (Don’t care)
omdat het me niet kan schelen (maakt niet uit)
When I’m with my baby, yeah (Oh yeah)
Wanneer ik met mijn baby ben, ja (oh ja)
All the bad things disappear (Disappear)
Alle slechte dingen verdwijnen (verdwijnen)
And you’re making me feel like maybe I am somebody (Maybe I’m somebody)
En je laat me voelen alsof ik misschien iemand ben (misschien ben ik iemand)
I can deal with the bad nights (With the bad nights)
Ik kan omgaan met de slechte nachten (met de slechte nachten)
When I’m with my baby, yeah
Wanneer ik met mijn baby ben, ja
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh (oh ja, ja, ja)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near (Me near)
omdat het me niets kan schelen zolang je me gewoon vasthoudt (ik dichtbij)
You can take me anywhere (Anywhere, anywhere)
Je kunt me overal naartoe brengen (overal en altijd)
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
En je laat me voelen alsof ik door iemand wordt geliefd
(I’m loved by somebody, yeah, yeah, yeah)
(Ik ben geliefd bij iemand, ja, ja, ja)
I can deal with the bad nights
Ik kan omgaan met de slechte nachten
When I’m with my baby, yeah
Wanneer ik met mijn baby ben, ja
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Close