Ed Sheeran, Khalid – Beautiful People şarkı sözleri türkçe çeviri


We are, we are, we are
Biz, biz, biz

L.A. on a Saturday night in the summer
Yaz aylarında bir Cumartesi gecesi Los Angeles
Sundown and they all come out
Sundown ve hepsi çıkıyor
Lamborghinis and their rented Hummers
Lamborghinis ve kiraladıkları Hummers
The party’s on, so they’re headin’ downtown (‘Round here)
Parti açık, bu yüzden şehir merkezine gidiyorlar (buralarda)
Everybody’s lookin’ for a come up
Herkes bir gelecek arıyor
And they wanna know what you’re about
Ne hakkında olduğunu bilmek istiyorlar.
Me in the middle with the one I love and
Ben ortada, sevdiğim kişiyle
We’re just tryna figure everything out
sadece her şeyi anlamaya çalışıyoruz

We don’t fit in well ’cause we are just ourselves
Tam olarak uymuyoruz çünkü sadece kendimiziz
I could use some help gettin’ out of this conversation, yeah
Bu konuşmadan çıkmak için biraz yardım kullanabilirim, evet
You look stunning, dear, so don’t ask that question here
Harika görünüyorsun canım, bu soruyu burada sorma
This is my only fear: that we become
Bu benim tek korkum: haline geldikBeautiful people
Güzel insanlar
Drop top, designer clothes
Üst tasarım kıyafetler
Front row at fashion shows
Defilelerde ön sırada
“What d’you do?” and “Who d’you know?”
“Ne yaparsın?” ve “Kimi tanıyorsun?”
Inside the world of beautiful people
Güzel insanların dünyasında
Champagne and rolled-up notes
Şampanya ve toplu notlar
Prenups and broken homes
Prenupler ve kırılmış evler
Surrounded, but still alone
Çevrili, ama yine de yalnız
Let’s leave the party
Partiden ayrılalım

That’s not who we are (We are, we are, we are)
Biz öyle değiliz (Biz, biz, biz)
We are not beautiful
Biz güzel değiliz
Yeah, that’s not who we are (We are, we are, we are)
evet, o biz değiliz (biz, biz, biz)
We are not beautiful (Beautiful)
Biz güzel değiliz (güzel)

L.A., mmm, drove for hours last night and we made it nowhere (Nowhere, nowhere)
Los Angeles, dün gece saatlerce sürdü ve hiçbir yerde yaptık (Hiçbir yerde, hiçbir yerde)
I see stars in your eyes when we’re halfway there (All night)
Yarın ordayken gözlerinde yıldızlar görüyorum (Bütün gece)
I’m not fazed by all them lights and flashin’ cameras
Tüm ışıklar ve yanıp sönen kameralar beni rahatsız etmiyor
‘Cause with my arms around you, there’s no need to care
çünkü etrafımdaki kollarım sayesinde, bakıma gerek yok

We don’t fit in well, we are just ourselves
Tam olarak uymuyoruz, biz sadece kendimiziz
I could use some help gettin’ out of this conversation, yeah
Bu konuşmadan çıkmak için biraz yardım kullanabilirim, evet
You look stunning, dear, so don’t ask that question here
Harika görünüyorsun canım, bu soruyu burada sorma
This is my only fear: that we become
Bu benim tek korkum: haline geldik

Beautiful people
Güzel insanlar
Drop top, designer clothes
Üst tasarım kıyafetler
Front row at fashion shows
Defilelerde ön sırada
“What d’you do?” and “Who d’you know?”
“Ne yaparsın?” ve “Kimi tanıyorsun?”
Inside the world of beautiful people
Güzel insanların dünyasında
Champagne and rolled-up notes
Şampanya ve toplu notlar
Prenups and broken homes
Prenupler ve kırılmış evler
Surrounded, but still alone
Çevrili, ama yine de yalnız
Let’s leave the party
Partiden ayrılalım

That’s not who we are (We are, we are, we are)
Biz öyle değiliz (Biz, biz, biz)
We are not beautiful, yeah
Güzel değiliz evet
Yeah, that’s not who we are (We are, we are, we are)
evet, o biz değiliz (biz, biz, biz)
We are not beautiful (Beautiful)
Biz güzel değiliz (güzel)

We are, we are, we are
Biz, biz, biz
We are not beautiful
Biz güzel değiliz

Close