Ed Sheeran – South of the Border lời bài hát phiên âm tiếng việt


She got the mmm, brown eyes, caramel thighs
Cô có đôi mắt nâu, cặp đùi màu caramel
Long hair, no wedding ring, hey
Tóc dài, không có nhẫn cưới, hey
I saw you lookin’ from across the way
Tôi thấy bạn nhìn từ bên kia đường
And now I really wanna know your name
Và bây giờ tôi thực sự muốn biết tên của bạn
She got the mmm, white dress, but when she’s wearin’ less
Cô ấy có một chiếc váy trắng, nhưng khi cô ấy mặc ít váy hơn
Man, you know that she drives me crazy
người đàn ông, bạn biết rằng cô ấy làm tôi phát điên
The mmm, brown eyes, beautiful smile
Đôi mắt nâu, nụ cười đẹp.
You know I love watching you do your thing
Bạn biết tôi thích xem bạn làm việc của bạn

I love her hips, curves, lips say the words
Tôi yêu hông, đường cong, đôi môi của cô ấy nói những lời
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
“Con yêu mẹ, mẹ yêu con, mẹ ơi”
I kiss her, this love is like a dream
Tôi hôn cô ấy, tình yêu này như một giấc mơ

So join me in this bed that I’m in
Vì vậy, tham gia với tôi trên giường này mà tôi đang ở
Push up on me and sweat, darling
Đẩy tôi lên và đổ mồ hôi, em yêu
So I’m gonna put my time in
Vì vậy, tôi sẽ đặt thời gian của tôi vào
I won’t stop until the angels sing
Và sẽ không dừng lại cho đến khi các thiên thần hát
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôiHe got that mmm, green eyes, givin’ me signs
Anh ta có đôi mắt màu xanh lá cây đó, cho tôi những dấu hiệu
That he really wants to know my name—hey
Rằng anh ấy thực sự muốn biết tên tôi, hey
I saw you lookin’ from across the way
Tôi thấy bạn nhìn từ bên kia đường
And suddenly, I’m glad I came, ay!
Và đột nhiên, tôi vui vì tôi đã đến, hey
Ven para acá, quiero bailar, toma mi mano
Đến đây, tôi muốn nhảy, bắt tay tôi
Quiero sentir tu cuerpo en mi, estás temblando
Tôi muốn cảm nhận cơ thể bạn trong tôi, bạn đang run rẩy
Mmm, green eyes, takin’ your time
Mắt xanh, dành thời gian của bạn
Now we know we’ll never be the same
Bây giờ chúng tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ giống nhau

I love his lips ’cause he says the words
Tôi yêu đôi môi của anh ấy vì anh ấy nói những lời
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
“Con yêu mẹ, mẹ yêu con, mẹ ơi”
Don’t wake up, this love is like a dream
Đừng thức dậy, tình yêu này giống như một giấc mơ

So join me in this bed that I’m in
Vì vậy, tham gia với tôi trên giường này mà tôi đang ở
Push up on me and sweat, darling
Đẩy tôi lên và đổ mồ hôi, em yêu
So I’m gonna put my time in (Time in)
Vì vậy, tôi sẽ đặt thời gian của mình vào (thời gian trong)
And won’t stop until the angels sing
Và sẽ không dừng lại cho đến khi các thiên thần hát
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me (Rrrat)
Hãy đến phía nam biên giới với tôi

Flawless diamonds
Kim cương hoàn mỹ
In a green field near Buenos Aires
Trong một cánh đồng xanh của thành phố Argentina
Until the sun’s rising
Cho đến khi mặt trời mọc
We won’t stop until the angels sing
Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi các thiên thần hát
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi

Bardi, uh
Bardi B, này
You never live ’til you risk your life (Life)
Bạn không bao giờ sống cho đến khi bạn mạo hiểm cuộc sống của bạn (cuộc sống)
You wanna shine, you gotta get more ice (Ice, ice, oh)
Bạn muốn tỏa sáng, bạn phải lấy thêm đá (băng, băng, oh)
Am I your lover or I’m just your vice? (Woo, yeah, yeah)
Tôi là người yêu của bạn hay tôi chỉ là phó của bạn? (Vâng vâng)
A little crazy, but I’m just your type (Okurrr)
Một chút điên rồ, nhưng tôi chỉ là loại của bạn
You want the lips and the curves, need the whips and the furs
Bạn muốn đôi môi và những đường cong, cần những chiếc roi da và lông thú
And the diamonds I prefer, in my closet, his and hers, ayy
Và những viên kim cương tôi thích, và những chàng trai và cô gái trong tủ quần áo của tôi, hey
He want the lil’ mamacita, margarita (Margarita)
Bạn muốn cô gái và đồ uống
I think that Ed got a lil’ jungle fever, ayy (Woo!)
Tôi nghĩ rằng Ed bị sốt rừng một chút, hey
You are more than (You are more than)
Bạn muốn nhiều hơn thì sao? (bạn muốn nhiều hơn?)
Something borin’ (Something borin’)
Âm thanh nhàm chán (âm thanh nhàm chán)
Legs open, tongue out, Michael Jordan, uh (Uh)
Chân và lưỡi ra, cầu thủ bóng rổ
Go explore in (Woo, woo) somethin’ foreign (Skrrt, skrrt)
Đi khám phá, một cái gì đó nước ngoài
Bust it up, a rain forest, it be pourin’, yeah
Phá vỡ nó, một khu rừng mưa, nó đang đổ, vâng
Kiss me like you need me, rub me like a genie
Hôn tôi khi bạn cần tôi, chà tôi như một vị thần
Pull up to my spot in Lamborghini
Kéo lên xe Lamborghini của tôi
‘Cause you gotta see me, never leave me (Never leave me)
bởi vì bạn đã gặp tôi, không bao giờ rời xa tôi (không bao giờ rời xa tôi)
You got a girl that could finally do it all
Bạn có một cô gái cuối cùng có thể làm tất cả
Drop a album, drop a baby, but I never drop the ball, uh
Thả album, thả em bé, nhưng tôi không bao giờ thả bóng

So join me in this bed (This bed) that I’m in (That I’m in)
Vì vậy, tham gia với tôi trên giường này mà tôi đang ở
Push up on me and sweat, darling (Oh no, no, no)
Đẩy tôi lên và đổ mồ hôi, em yêu
So I’m gonna put my time in
Vì vậy, tôi sẽ đặt thời gian của tôi vào
And won’t stop until the angels sing
Và sẽ không dừng lại cho đến khi các thiên thần hát
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi
Come south of the border, border (Hey)
Đến phía nam biên giới, biên giới
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi
Come south of the border, border
Đến phía nam biên giới, biên giới
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi
Jump in that water, be free
Nhảy trong nước, được tự do
Come south of the border with me
Hãy đến phía nam biên giới với tôi

Close