Ed Sheeran – South of the Border Songtekst Oversættelse til Dansk

She got the mmm, brown eyes, caramel thighs
Hun fik de brune øjne, karamel lår
Long hair, no wedding ring, hey
Langt hår, ingen vielsesring, hej
I saw you lookin’ from across the way
Jeg så dig på tværs af vejen
And now I really wanna know your name
Og nu vil jeg virkelig vide dit navn
She got the mmm, white dress, but when she’s wearin’ less
Hun har en hvid kjole, men når hun har mindre kjole
Man, you know that she drives me crazy
mand, du ved, at hun driver mig skør
The mmm, brown eyes, beautiful smile
De brune øjne, smukt smil
You know I love watching you do your thing
Du ved, jeg elsker at se dig gøre dine ting

I love her hips, curves, lips say the words
Jeg elsker hendes hofter, kurver, læber siger ordene
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
“Jeg elsker dig, mor, jeg elsker dig, mor”
I kiss her, this love is like a dream
Jeg kysser hende, denne kærlighed er som en drøm

So join me in this bed that I’m in
Så kom med mig i denne seng, jeg er i
Push up on me and sweat, darling
Skub op på mig og sved, skat
So I’m gonna put my time in
Så jeg skal sætte min tid i
I won’t stop until the angels sing
Og vil ikke stoppe, indtil englene synger
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig

He got that mmm, green eyes, givin’ me signs
Han fik de grønne øjne og gav mig tegn
That he really wants to know my name—hey
At han virkelig vil vide mit navn, hej
I saw you lookin’ from across the way
Jeg så dig på tværs af vejen
And suddenly, I’m glad I came, ay!
Og pludselig er jeg glad for, at jeg kom, hej
Ven para acá, quiero bailar, toma mi mano
Kom her, jeg vil danse, fange min hånd
Quiero sentir tu cuerpo en mi, estás temblando
Jeg vil føle din krop i mig, du ryster
Mmm, green eyes, takin’ your time
Grønne øjne tager din tid
Now we know we’ll never be the same
Nu ved vi, at vi aldrig vil være de samme

I love his lips ’cause he says the words
Jeg elsker hans læber fordi han siger ordene
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
“Jeg elsker dig, mor, jeg elsker dig, mor”
Don’t wake up, this love is like a dream
Må ikke vågne op, denne kærlighed er som en drøm

So join me in this bed that I’m in
Så kom med mig i denne seng, jeg er i
Push up on me and sweat, darling
Skub op på mig og sved, skat
So I’m gonna put my time in (Time in)
Så jeg skal sætte min tid i (tid i)
And won’t stop until the angels sing
Og vil ikke stoppe, indtil englene synger
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me (Rrrat)
Kom syd for grænsen med mig

Flawless diamonds
Fejlfri diamanter
In a green field near Buenos Aires
I en grønne del af Argentinas by
Until the sun’s rising
Indtil solen er stigende
We won’t stop until the angels sing
Vi vil ikke stoppe, indtil englene synger
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig

Bardi, uh
Bardi B, hej
You never live ’til you risk your life (Life)
Du lever aldrig før du risikerer dit liv (liv)
You wanna shine, you gotta get more ice (Ice, ice, oh)
Du vil skinne, du skal få mere is (is, is, åh)
Am I your lover or I’m just your vice? (Woo, yeah, yeah)
Er jeg din elsker eller jeg er bare din vice? (ja ja)
A little crazy, but I’m just your type (Okurrr)
Lidt skør, men jeg er bare din type
You want the lips and the curves, need the whips and the furs
Du vil have læber og kurver, har brug for piskene og pelsen
And the diamonds I prefer, in my closet, his and hers, ayy
Og de diamanter jeg foretrækker, og mit skabet drenge og piger, hej
He want the lil’ mamacita, margarita (Margarita)
Du vil have pigen og en drink
I think that Ed got a lil’ jungle fever, ayy (Woo!)
Jeg tror, ​​at Ed fik en lille junglefeber, hej
You are more than (You are more than)
Vil du have mere da? (du vil have mere?)
Something borin’ (Something borin’)
Lyd kedeligt (lyd kedeligt)
Legs open, tongue out, Michael Jordan, uh (Uh)
Leger op og tungen ud, basketballspiller
Go explore in (Woo, woo) somethin’ foreign (Skrrt, skrrt)
Gå udforskning, noget udenlandsk
Bust it up, a rain forest, it be pourin’, yeah
Bust det op, en regnskov, det hælder, ja
Kiss me like you need me, rub me like a genie
Kys mig som du har brug for mig, gnid mig som en geni
Pull up to my spot in Lamborghini
Træk op til min Lamborghini bil
‘Cause you gotta see me, never leave me (Never leave me)
fordi du fik at se mig, aldrig forlade mig (aldrig forlade mig)
You got a girl that could finally do it all
Du har en pige, der endelig kunne gøre alt
Drop a album, drop a baby, but I never drop the ball, uh
Drop et album, slip en baby, men jeg taber aldrig bolden

So join me in this bed (This bed) that I’m in (That I’m in)
Så kom med mig i denne seng, jeg er i
Push up on me and sweat, darling (Oh no, no, no)
Skub op på mig og sved, skat
So I’m gonna put my time in
Så jeg skal sætte min tid i
And won’t stop until the angels sing
Og vil ikke stoppe, indtil englene synger
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig
Come south of the border, border (Hey)
Kom syd for grænsen, grænsen
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig
Come south of the border, border
Kom syd for grænsen, grænsen
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig
Jump in that water, be free
Gå i det vand, vær fri
Come south of the border with me
Kom syd for grænsen med mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close