Ed Sheeran – South of the Border Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku


She got the mmm, brown eyes, caramel thighs
Dostała brązowe oczy, karmelowe uda
Long hair, no wedding ring, hey
Długie włosy, bez obrączki, hej
I saw you lookin’ from across the way
Widziałem, jak patrzysz z drugiej strony
And now I really wanna know your name
A teraz naprawdę chcę znać twoje imię
She got the mmm, white dress, but when she’s wearin’ less
Ona ma białą sukienkę, ale kiedy ma na sobie mniej sukienki
Man, you know that she drives me crazy
Człowieku, wiesz, że doprowadza mnie do szału
The mmm, brown eyes, beautiful smile
Brązowe oczy, piękny uśmiech
You know I love watching you do your thing
Wiesz, że uwielbiam patrzeć, jak robisz swoje

I love her hips, curves, lips say the words
Uwielbiam jej biodra, krzywe, usta mówią słowa
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
„Kocham cię, mamo, kocham cię, mamo”
I kiss her, this love is like a dream
Całuję ją, ta miłość jest jak sen

So join me in this bed that I’m in
Dołącz do mnie w tym łóżku, w którym jestem
Push up on me and sweat, darling
Nadepnij na mnie i pot, kochanie
So I’m gonna put my time in
Więc zamierzam poświęcić swój czas
I won’t stop until the angels sing
I nie przestanie, dopóki anioły nie zaśpiewają
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicyHe got that mmm, green eyes, givin’ me signs
Dostał zielone oczy, dając mi znaki
That he really wants to know my name—hey
Że naprawdę chce znać moje imię, hej
I saw you lookin’ from across the way
Widziałem, jak patrzysz z drugiej strony
And suddenly, I’m glad I came, ay!
I nagle cieszę się, że przyszedłem, hej
Ven para acá, quiero bailar, toma mi mano
Chodź tu, chcę tańczyć, złap moją rękę
Quiero sentir tu cuerpo en mi, estás temblando
Chcę poczuć twoje ciało we mnie, drżysz
Mmm, green eyes, takin’ your time
Zielone oczy, nie spiesząc się
Now we know we’ll never be the same
Teraz wiemy, że nigdy nie będziemy tacy sami

I love his lips ’cause he says the words
Kocham jego usta, ponieważ mówi słowa
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
„Kocham cię, mamo, kocham cię, mamo”
Don’t wake up, this love is like a dream
Nie obudź się, ta miłość jest jak sen

So join me in this bed that I’m in
Dołącz do mnie w tym łóżku, w którym jestem
Push up on me and sweat, darling
Nadepnij na mnie i pot, kochanie
So I’m gonna put my time in (Time in)
Więc zamierzam poświęcić swój czas (czas w)
And won’t stop until the angels sing
I nie przestanie, dopóki anioły nie zaśpiewają
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me (Rrrat)
Chodź ze mną na południe granicy

Flawless diamonds
Nieskazitelne diamenty
In a green field near Buenos Aires
W zielonym mieście Argentyny
Until the sun’s rising
Dopóki nie wzejdzie słońce
We won’t stop until the angels sing
Nie zatrzymamy się, dopóki anioły nie zaśpiewają
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy

Bardi, uh
Bardi B, hej
You never live ’til you risk your life (Life)
Nigdy nie żyjesz, dopóki nie ryzykujesz życiem (życiem)
You wanna shine, you gotta get more ice (Ice, ice, oh)
Chcesz błyszczeć, musisz dostać więcej lodu (lód, lód, och)
Am I your lover or I’m just your vice? (Woo, yeah, yeah)
Czy jestem twoim kochankiem, czy jestem tylko twoją wadą? (tak tak)
A little crazy, but I’m just your type (Okurrr)
Trochę szalony, ale jestem po prostu twoim typem
You want the lips and the curves, need the whips and the furs
Chcesz warg i krzywizn, potrzebujesz biczów i futer
And the diamonds I prefer, in my closet, his and hers, ayy
I diamenty, które wolę, i moi chłopcy i dziewczęta z szafy, hej
He want the lil’ mamacita, margarita (Margarita)
Chcesz dziewczynę i drinka
I think that Ed got a lil’ jungle fever, ayy (Woo!)
Myślę, że Ed dostał trochę gorączki w dżungli, hej
You are more than (You are more than)
Chcesz więcej? (chcesz więcej?)
Something borin’ (Something borin’)
Dźwięk nudny (nudny dźwięk)
Legs open, tongue out, Michael Jordan, uh (Uh)
Legs up and tongue out, koszykarz
Go explore in (Woo, woo) somethin’ foreign (Skrrt, skrrt)
Idź odkrywać, coś obcego
Bust it up, a rain forest, it be pourin’, yeah
Rozwal to, las deszczowy, to leje, tak
Kiss me like you need me, rub me like a genie
Pocałuj mnie, jak mnie potrzebujesz, pocierać mnie jak dżin
Pull up to my spot in Lamborghini
Podjedź do mojego samochodu Lamborghini
‘Cause you gotta see me, never leave me (Never leave me)
ponieważ musisz mnie zobaczyć, nigdy mnie nie opuszczaj (nigdy mnie nie opuszczaj)
You got a girl that could finally do it all
Masz dziewczynę, która w końcu mogłaby to wszystko zrobić
Drop a album, drop a baby, but I never drop the ball, uh
Upuść album, upuść dziecko, ale nigdy nie upuszczam piłki

So join me in this bed (This bed) that I’m in (That I’m in)
Dołącz do mnie w tym łóżku, w którym jestem
Push up on me and sweat, darling (Oh no, no, no)
Nadepnij na mnie i pot, kochanie
So I’m gonna put my time in
Więc zamierzam poświęcić swój czas
And won’t stop until the angels sing
I nie przestanie, dopóki anioły nie zaśpiewają
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy
Come south of the border, border (Hey)
Przyjdź na południe od granicy, granica
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy
Come south of the border, border
Przyjdź na południe od granicy, granica
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy
Jump in that water, be free
Wskocz do wody, bądź wolny
Come south of the border with me
Chodź ze mną na południe granicy

Close