Ed Sheeran – South of the Border Versuri Traduse în Română


She got the mmm, brown eyes, caramel thighs
Are ochii căprui, coapsele de caramel
Long hair, no wedding ring, hey
Parul lung, nici o inel de nunta, hei
I saw you lookin’ from across the way
Te-am văzut uitându-te dincolo de drum
And now I really wanna know your name
Și acum chiar vreau să vă cunosc numele
She got the mmm, white dress, but when she’s wearin’ less
Are o rochie albă, dar când poartă mai puțin rochie
Man, you know that she drives me crazy
omule, știi că mă înnebunește
The mmm, brown eyes, beautiful smile
Ochii căprui, zâmbet frumos
You know I love watching you do your thing
Știi că îmi place să te uit la tine

I love her hips, curves, lips say the words
Îmi plac șoldurile, curbele, buzele spun cuvintele
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
“Te iubesc, mama, te iubesc, mama”
I kiss her, this love is like a dream
O sarut, aceasta dragoste este ca un vis

So join me in this bed that I’m in
Deci, alătură-te în patul în care sunt eu
Push up on me and sweat, darling
Împingeți-mă și transpirați, dragă
So I’m gonna put my time in
Așa că am să-mi pun timpul
I won’t stop until the angels sing
Și nu se va opri până când îngerii nu vor cânta
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mineHe got that mmm, green eyes, givin’ me signs
A primit acele ochi verzi, dându-mi semne
That he really wants to know my name—hey
Că vrea cu adevărat să-mi cunoască numele, hei
I saw you lookin’ from across the way
Te-am văzut uitându-te dincolo de drum
And suddenly, I’m glad I came, ay!
Și dintr-o dată, mă bucur că am venit, hei
Ven para acá, quiero bailar, toma mi mano
Vino aici, vreau să dansez, să-mi prind mâna
Quiero sentir tu cuerpo en mi, estás temblando
Vreau să-ți simt corpul în mine, te trezi
Mmm, green eyes, takin’ your time
Ochi verzi, luând timpul
Now we know we’ll never be the same
Acum știm că niciodată nu vom fi la fel

I love his lips ’cause he says the words
Îmi plac buzele pentru că spune cuvintele
“Te amo, mami, ah, te amo, mami”
“Te iubesc, mama, te iubesc, mama”
Don’t wake up, this love is like a dream
Nu vă treziți, această dragoste este ca un vis

So join me in this bed that I’m in
Deci, alătură-te în patul în care sunt eu
Push up on me and sweat, darling
Împingeți-mă și transpirați, dragă
So I’m gonna put my time in (Time in)
Așa că îmi voi pune timpul (în timp)
And won’t stop until the angels sing
Și nu se va opri până când îngerii nu vor cânta
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me (Rrrat)
Vino la sud de graniță cu mine

Flawless diamonds
Diamante impecabile
In a green field near Buenos Aires
Într-un verde din orașul Argentinei
Until the sun’s rising
Până când soarele se ridică
We won’t stop until the angels sing
Nu ne vom opri până când îngerii nu vor cânta
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine

Bardi, uh
Bardi B, hei
You never live ’til you risk your life (Life)
Niciodată nu trăiți până nu vă riscați viața (viața)
You wanna shine, you gotta get more ice (Ice, ice, oh)
Vrei sa straluceasca, trebuie sa obtii mai multe gheata (gheata, gheata, oh)
Am I your lover or I’m just your vice? (Woo, yeah, yeah)
Sunt iubitul tău sau sunt doar viciul tău? (da, da)
A little crazy, but I’m just your type (Okurrr)
Un pic nebun, dar eu sunt doar tipul tău
You want the lips and the curves, need the whips and the furs
Vrei buzele și curbele, au nevoie de bice și de blănuri
And the diamonds I prefer, in my closet, his and hers, ayy
Și diamantele pe care le prefer, și băieții și fetele mele, hei
He want the lil’ mamacita, margarita (Margarita)
Vrei fată și o băutură
I think that Ed got a lil’ jungle fever, ayy (Woo!)
Cred că Ed a avut o febră de junglă, hei
You are more than (You are more than)
Vrei mai mult atunci? (vrei mai mult?)
Something borin’ (Something borin’)
Plictisitor sonor (sonor plictisitor)
Legs open, tongue out, Michael Jordan, uh (Uh)
Picioarele în sus și limba, jucătorul de baschet
Go explore in (Woo, woo) somethin’ foreign (Skrrt, skrrt)
Du-te în explorare, ceva străin
Bust it up, a rain forest, it be pourin’, yeah
Bust-o, o pădure tropicală, se toarnă, da
Kiss me like you need me, rub me like a genie
Sărută-mă cât ai nevoie de mine, frecați-mă ca un drăguț
Pull up to my spot in Lamborghini
Trageți mașina Lamborghini
‘Cause you gotta see me, never leave me (Never leave me)
pentru că trebuie să mă vezi, nu mă lăsa niciodată (nu mă lăsa niciodată)
You got a girl that could finally do it all
Ai o fată care ar putea face totul
Drop a album, drop a baby, but I never drop the ball, uh
Aruncați un album, aruncați un copil, dar niciodată nu renunț la minge

So join me in this bed (This bed) that I’m in (That I’m in)
Deci, alătură-te în patul în care sunt eu
Push up on me and sweat, darling (Oh no, no, no)
Împingeți-mă și transpirați, dragă
So I’m gonna put my time in
Așa că am să-mi pun timpul
And won’t stop until the angels sing
Și nu se va opri până când îngerii nu vor cânta
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine
Come south of the border, border (Hey)
Vino la sud de graniță, la graniță
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine
Come south of the border, border
Vino la sud de graniță, la graniță
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine
Jump in that water, be free
Săriți în acea apă, fiți liberi
Come south of the border with me
Vino la sud de graniță cu mine

Close