Ella Mai – Trip Songtekst Vertaling Nederlands

Ooh, yeah, yeah
ja, ja

I put my feelings on safety
Ik stel mijn gevoelens veilig
So I don’t go shootin’ where your heart be
Dus ik zoek en schiet niet op je hart
‘Cause you take the bullet tryna save me
omdat je de kogel hebt genomen om mij te redden
Then I’m left to deal with makin’ you bleed
Dan ben ik over om je te laten bloeden

And that’s a whole lotta love, ain’t tryna waste it
En dat is heel veel liefde, ik probeer het niet te verspillen
Like we be runnin’ a mile and never make it
Alsof we een kilometer lopen en het nooit halen
That’s just too bitter for words, don’t wanna taste it
Dat is gewoon te bitter voor woorden, wil je het niet proeven
That’s just too bitter for words, don’t wanna face it
Dat is gewoon te bitter voor woorden, wil het niet onder ogen zien

But I think that I’m done trippin’, I’m trip-trippin’
Maar ik denk dat ik klaar ben met struikelen, ik struikel
I’ve been sippin’, that’s how I control
Ik heb nipt, zo beheers ik
This feelin’, you keep givin’
Dit gevoel blijf je geven
You keep on hittin’ it ooh, oh
Je blijft hem slaan ooh, oh
Maybe it’s your love, it’s too good to be true
Misschien is het jouw liefde, het is te mooi om waar te zijn
Baby boy, your love, got me trippin’ on you
Baby boy, je liefde, heeft me op je laten struikelen
You know your love is big enough, make me trip up on you
Je weet dat je liefde groot genoeg is, maakt dat ik over je heen struikel
Yeah, it’s big enough, got me trippin’ on you, trip-trippin’ on you
Ja, het is groot genoeg, laat me over je struikelen, over je struikelen

My bad, my bad for, trippin’ on you (trippin’ on you)
Mijn slechte, mijn slechte voor, struikelen over jou (struikelen over jou)
My bad, my bad for, trippin’ on you (trippin’ on you)
Mijn slechte, mijn slechte voor, struikelen over jou (struikelen over jou)

Boy, you know we’re cool, and now you’re waitin’
Jongen, je weet dat we cool zijn, en nu wacht je
But I act a fool when I don’t get it
Maar ik doe een dwaas als ik het niet snap
And I’m steady bruisin’ just to save this
En ik ben een gestadige blauwe plek alleen maar om dit te redden
But I tripped on your love, now I’m addicted
Maar ik struikelde over je liefde, nu ben ik verslaafd

And that’s a whole lotta love, ain’t tryna waste it
En dat is heel veel liefde, ik probeer het niet te verspillen
Like we be runnin’ ’em out and never make it
Alsof we ze wegrennen en het nooit halen
That’s just too bitter for words, don’t wanna taste it
Dat is gewoon te bitter voor woorden, wil je het niet proeven
That’s just too bitter for words, don’t wanna face it
Dat is gewoon te bitter voor woorden, wil het niet onder ogen zien

But I think that I’m done trippin’, I’m trip-trippin’
Maar ik denk dat ik klaar ben met trippen, ik ben trip-trippend
I’ve been sippin’, that’s how I control
Ik heb nipt, zo beheers ik
This feelin’, you keep givin’
Dit gevoel blijf je geven
You keep on hittin’ it ooh, oh
Je blijft hem slaan ooh, oh
Maybe it’s your love, it’s too good to be true
Misschien is het jouw liefde, het is te mooi om waar te zijn
Baby boy, your love, got me trippin’ on you
Baby boy, je liefde, heeft me op je laten struikelen
You know your love is big enough, make me trip up on you
Je weet dat je liefde groot genoeg is, maakt dat ik over je heen struikel
Yeah, it’s big enough, got me trippin’ on you, trip-trippin’ on you
Ja, het is groot genoeg, laat me over je struikelen, over je struikelen

My bad, my bad for, trippin’ on you (trippin’ on you)
Mijn slechte, mijn slechte voor, struikelen over jou (struikelen over jou)
My bad, my bad for, trippin’ on you (trippin’ on you)
Mijn slechte, mijn slechte voor, struikelen over jou (struikelen over jou)

That’s some kind of love, baby (trip, trip)
Dat is een soort liefde, schat (reis, reis)
That’s the type of love, make me (trip, trip, trippin’ on you)
Dat is het soort liefde, maak mij (reis, reis, struikelen over jou)
It’s big enough, make me (trip, trip)
Het is groot genoeg, maak me (reis, reis)
It’s big enough, got me (trip, trip, tripping on you)
Het is groot genoeg, heb me (reis, reis, struikelen over jou)

I’m done trippin’, I’m trip-trippin’
Ik ben klaar met trippen, ik ben trip-trippend
I’ve been sippin’, that’s how I control
Ik heb nipt, zo beheers ik
This feelin’, you keep givin’
Dit gevoel blijf je geven
You keep on hittin’ it ooh, oh
Je blijft hem slaan ooh, oh
Maybe it’s your love, it’s too good to be true
Misschien is het jouw liefde, het is te mooi om waar te zijn
Baby boy, your love, got me trippin’ on you
Baby boy, je liefde, heeft me op je laten struikelen
You know your love is big enough, make me trip up on you
Je weet dat je liefde groot genoeg is, maakt dat ik over je heen struikel
Yeah, it’s big enough, got me trippin’ on you, trip-trippin’ on you
Ja, het is groot genoeg, laat me over je struikelen, over je struikelen

My bad, my bad for, trippin’ on you (baby, baby, baby, trippin’ on you)
Mijn slechte, mijn slechte voor, struikelen over u (baby, baby, baby, struikelen over u)
My bad, my bad for, trippin’ on you (trippin’ on you, trippin’ on you, baby)
Mijn slechte, mijn slechte voor, struikelen over je (struikelen over je, struikelen over je, schatje)
My bad, my bad for, trippin’ on you
Mijn slechte, mijn slecht voor, struikelen over jou
Said I admit I was wrong when I did it
Zei dat ik toegaf dat ik ongelijk had toen ik het deed
My bad, my bad for, trippin’ on you (trippin’ on you)
Mijn slechte, mijn slechte voor, struikelen over jou (struikelen over jou)
Ooh, yeah, yeah
ja, ja

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …