Ellie Goulding, Diplo – Close To Me dalszöveg fordítás magyarul

Even though we both know we’re liars and we start each other’s fires
Bár mindketten tudjuk, hogy hazugok vagyunk, és elkezdjük egymás tüzét
We just know that we’ll be alright
Csak azt tudjuk, hogy rendben leszünk
Even though we’re kicked out the party ’cause we both hate everybody
Annak ellenére, hogy a pártból rúgunk ki, mert mindketten gyűlölünk mindenkit
We’re the ones they wanna be like
mi vagyunk azok, akik akarnak lenni

So don’t let me down
Tehát ne hagyj le
Keep me in trouble
Tartson bajban
Born to be wild
Vadnak született
Out in the jungle
A dzsungelben

And I don’t wanna be somebody without your body
És nem akarok lenni a tested nélkül
Close to me
Közel hozzám
And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody
És ha nem te lennél, akkor senki sem akarna
Close to me (Yeah, yeah)
Közel hozzám (igen, igen)
‘Cause I’m an animal, animal-al
mert állat vagyok, állat
Like animal, like you
Mint egy állat, mint te
And I don’t wanna be somebody without your body
És nem akarok lenni a tested nélkül
Close to me (Woo)
Közel hozzám

You can never come too close for comfort
Soha nem érheti túl közel a kényelemért
I had to cut my bitch off, she bein’ stubborn (Stubborn)
Meg kellett vágnom a szuka, ő makacs (makacs)
I make it known I fuck with you, not undercover (‘Cover)
Tudom, hogy baszni fogok veled, nem titkos (titkos)
And when I jump in, I’m burnin’ rubber (Yeah, skrrt)
És amikor beugrok, gumi vagyok (igen)
Iced out body, didn’t go to college (Yeah, yeah)
Iced test, nem megy a főiskolára (igen, igen)
Price tag poppin’, then you on a private (Then you on a)
Az árcédulát nyilvános, akkor egy privát (akkor egy)
Don’t say “Sorry,” everyone’s watchin’ (Everyone)
Ne mondja: “Sajnálom”, mindenki figyel (mindenki)
When you’re where I am, everything’s timeless (Yeah, yeah)
Amikor ott vagy, ahol vagyok, minden időtlen (igen, igen)

And I don’t wanna be somebody without your body
És nem akarok lenni a tested nélkül
Close to me
Közel hozzám
And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody
És ha nem te lennél, akkor senki sem akarna
Close to me (Yeah, yeah)
Közel hozzám (igen, igen)
‘Cause I’m an animal, animal-al
mert állat vagyok, állat
Like animal, like you
Mint egy állat, mint te
And I don’t wanna be somebody without your body
És nem akarok lenni a tested nélkül
Close to me (Yee)
Közel hozzám (igen)
Close to me
Közel hozzám

Close to me (Woo)
Közel hozzám
Yeah
Igen

Animal, animal-al
Állatot, állatot
Like animal, like you
Mint egy állat, mint te

And I don’t wanna be somebody without your body (Yeah)
És nem akarok lenni senki a tested nélkül (igen)
Close to me
Közel hozzám
And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody
És ha nem te lennél, akkor senki sem akarna
Close to me (Yeah, yeah)
Közel hozzám (igen, igen)
Because I’m an animal, animal-al
Mert állat vagyok, állat
Like animal, like you
Mint egy állat, mint te
And I don’t wanna be somebody without your body
És nem akarok lenni a tested nélkül
Close to me
Közel hozzám
Close to me
Közel hozzám

(To me)
(Nekem)
Close to me
Közel hozzám