Ellie Goulding, Diplo – Close To Me Songtekst Vertaling Nederlands

Even though we both know we’re liars and we start each other’s fires
Hoewel we allebei weten dat we leugenaars zijn, beginnen we elkaars vuur
We just know that we’ll be alright
We weten gewoon dat het goed komt
Even though we’re kicked out the party ’cause we both hate everybody
Ook al worden we het feest uitgezet omdat we allebei een hekel hebben aan iedereen
We’re the ones they wanna be like
wij zijn degenen die ze willen zijn

So don’t let me down
Dus laat me niet in de steek
Keep me in trouble
Houd me in de problemen
Born to be wild
Geboren om wild te zijn
Out in the jungle
In de jungle

And I don’t wanna be somebody without your body
En ik wil niet iemand zijn zonder je lichaam
Close to me
Dicht bij mij
And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody
En als jij het niet was, zou ik niemand willen
Close to me (Yeah, yeah)
Bij mij in de buurt (ja, ja)
‘Cause I’m an animal, animal-al
omdat ik een dier, een dier ben
Like animal, like you
Zoals een dier, zoals jij
And I don’t wanna be somebody without your body
En ik wil niet iemand zijn zonder je lichaam
Close to me (Woo)
Dicht bij mij

You can never come too close for comfort
Je kunt nooit te dichtbij komen voor comfort
I had to cut my bitch off, she bein’ stubborn (Stubborn)
Ik moest mijn teef afknippen, ze was koppig (koppig)
I make it known I fuck with you, not undercover (‘Cover)
Ik laat weten dat ik met je neuk, niet undercover (undercover)
And when I jump in, I’m burnin’ rubber (Yeah, skrrt)
En als ik erin spring, verbrand ik rubber (ja)
Iced out body, didn’t go to college (Yeah, yeah)
Iced out body, ging niet naar de universiteit (ja, ja)
Price tag poppin’, then you on a private (Then you on a)
Het prijskaartje is openbaar, dan bent u op een privé (dan bent u op een)
Don’t say “Sorry,” everyone’s watchin’ (Everyone)
Zeg niet “Sorry”, iedereen kijkt (iedereen)
When you’re where I am, everything’s timeless (Yeah, yeah)
Als je bent waar ik ben, is alles tijdloos (ja, ja)

And I don’t wanna be somebody without your body
En ik wil niet iemand zijn zonder je lichaam
Close to me
Dicht bij mij
And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody
En als jij het niet was, zou ik niemand willen
Close to me (Yeah, yeah)
Bij mij in de buurt (ja, ja)
‘Cause I’m an animal, animal-al
omdat ik een dier, een dier ben
Like animal, like you
Zoals een dier, zoals jij
And I don’t wanna be somebody without your body
En ik wil niet iemand zijn zonder je lichaam
Close to me (Yee)
Bij mij in de buurt (ja)
Close to me
Dicht bij mij

Close to me (Woo)
Dicht bij mij
Yeah
Ja

Animal, animal-al
Dier, dier
Like animal, like you
Zoals een dier, zoals jij

And I don’t wanna be somebody without your body (Yeah)
En ik wil niet iemand zonder je lichaam zijn (ja)
Close to me
Dicht bij mij
And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody
En als jij het niet was, zou ik niemand willen
Close to me (Yeah, yeah)
Bij mij in de buurt (ja, ja)
Because I’m an animal, animal-al
Omdat ik een dier, een dier ben
Like animal, like you
Zoals een dier, zoals jij
And I don’t wanna be somebody without your body
En ik wil niet iemand zijn zonder je lichaam
Close to me
Dicht bij mij
Close to me
Dicht bij mij

(To me)
(Naar mij)
Close to me
Dicht bij mij

Published
Categorized as Dutch