Eminem – Fall şarkı sözleri türkçe çeviri

You know, everybody’s been tellin’ me what they think about me for the last few months
Biliyorsunuz, herkes bana son birkaç aydır ne düşündüğünü anlatıyor
It’s too loud
Çok gürültülü
Maybe it’s time I tell ’em what I think about them
Belki de onlara onlar hakkında ne düşündüğümü söyleme vaktim

Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Otoparka merdivenlerden inerken duyamıyorum
It’s too loud
Çok gürültülü
Freeze my crown all up in it
Taramı tamamen içeride dondur
Slow fire
Yavaş ateş
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme

Gotta concentrate against the clock I race
Ben yarışa saat karşı konsantre olmalı
Got no time to waste, I’m already late, I got a marathoner’s pace
Kaybedecek zamanım yok, zaten geç kaldım, koşucu hızım var
Went from addict to a workaholic, word to Dr. Dre in that first marijuana tape
İlk esrar kasetinde, bir işkenceden bir işkenceye, doktora, doktora gittim.
Guess I got a chronic case
Sanırım kronik bir hastalığım var
And I ain’t just blowin’ smoke, ‘less it’s in your mama’s face
Ve sadece sigara içmiyorum, annenin yüzünde
I know this time Paul and Dre, they won’t tell me what not to say
Bu sefer Paul ve Dre’yi, ne söyleyeceğimi söylemeyeceklerini biliyorum.
And though me and my party days have all pretty much parted ways
Ve ben ve parti günlerimin hepsi birbirinden güzel yollara sahip olsalar da
You’d swear to God I’ve forgot I’m the guy that made “Not Afraid”
Tanrıya yemin ederim ki unutmuşumdur. Korkmayan adamım
One last time for Charlemagne
Kral için son bir kez
If my response is late, it’s just how long it takes
Cevabım geç kaldıysa, ne kadar sürecek?
To hit my fuckin’ radar, I’m so far away
Radarı vurmak için çok uzaktayım

These rappers are like Hunger Games
Bu rapçiler Hunger Games gibi
One minute, they’re mocking Jay
Bir dakika Jay ile alay ediyorlar
Next minute, they get they style from Migos, then they copy Drake
Bir dakika sonra, Migos’tan stil alırlar, sonra Drake’i kopyalarlar.
Maybe I just don’t know when to turn around and walk away
Belki sadece dönüp ne zaman döneceğimi bilmiyorum.
But all the hate I call it “Walk on Water” gate
Ama bütün nefret ediyorum ki bu mucize kapılı
I’ve had as much as I can tolerate
Tahammül edebileceğim kadar çok şey yaptım
I’m sick and tired of waitin’, I done lost my patience
Beklemekten bıktım ve yoruldum, sabrımı kaybettim
I can take all of you motherfuckers on at once
Hepinizi bir anda alabilirim
You want it, Shady? You got it!
Sen istiyorsun, Shady, anladın

Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Yeah
Evet
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Light him up!
Onu yak
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Look
Bak

Somebody tell Budden before I snap, he better fasten it
Birisi bana yapışmadan önce Budden’a söyle, daha iyi sıkıştırır
Or have his body baggage zipped
Veya vücut bagajı sıkıştırılmış
The closest thing he’s had to hits is smacking bitches
Vurması gereken en yakın şey kızları kovmaktır.
And don’t make me have to give it back to Akademiks
Ve beni Akademiklere geri vermeme gerek yok
Say this shit is trash again, I’ll have you twisted like you had it when you thought you had me slippin’ at the telly
Bu pisliğin bir daha çöp olduğunu söyle, telsizde kaymamı düşündüğün zaman sende olduğu gibi bükülmüş olacaksın
Even when I’m gettin’ brain, you’ll never catch me with a thot
Beynimi aldığımda bile beni asla yakalamayacaksın.

Lacking with it, “he ain’t spit like this in his last shit”
Onunla uğraşma, “son bokunda böyle tükürmedi”
Hoe, you better go back and listen
Hoe, geri dön ve dinle
You know me better, thinkin’ I’ll slow up, let up
Beni daha iyi tanıyorsun, yavaşlayacağımı düşünüyorum, bırak
Call it traps ’cause it’s a total setup
Tuzak olarak adlandır, çünkü bu toplam kurulum
Hopin’ that you rappers fall in that
Rapçilerin buna düştüğünü umuyorum
Dre said, “Hold your head up”
Dre “başını dik tut” dedi
Kathy Griffin stackin’ ammunition, slap the clip and cock it back on competition, this is how I shot a head (pew)
Kathy Griffin cephaneyi istifliyor, klipsi tokatla ve rekabete soktum, bu şekilde bir kafa vurdum

Gabby Giffords, my attack is viscous, jack the ripper, back in business
Gabby Giffords, saldırgan viskoz.
Tyler create nothing, I see why you called yourself a faggot, bitch
Tyler hiçbir şey yaratmıyor, neden kendini fagot dedin?
It’s not just ’cause you lack attention
Sadece dikkatin olmadığı için değil
It’s ’cause you worship D12’s balls, you’re sac-rilegious
Toplara ibadet ettiğin için, çok korkusun
If you’re gonna critique me, you better at least be as good or better
Beni eleştireceksen, en azından daha iyi veya daha iyi olsan iyi olur.

Get Earl, the Hooded Sweater, whatever his name is to help you put together some words, more than two letters
Earl olsun, kazak, adı ne olursa olsun, iki kelimeden fazla kelime yazmanıza yardımcı olacak
The fans waited for this moment
Taraftarlar bu anı bekledi
Like the feature when I stole this show
Bu gösteriyi çaldığım zamanki gibi
Sorry if I took forever
Sonsuza dek sürdüğüm için üzgünüm

Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Yeah
Evet
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
I won’t
Ben yapmayacağım
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Light him up!
Onu yak
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Ha
Ha
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
It’s too easy
Çok kolay

Just remember–I was here before you
Sadece hatırla, senden önce buradaydım.
And I’ll be here after you make your run-in for you
Senin için koşmanı yaptıktan sonra burada olacağım
Detract this, I might have to fuck Pitchfork with a corkscrew
Bundan vazgeç, bir tirbuşonla dirgen atmak zorunda kalabilirim.
Just what the doctor ordered
Sadece doktor ne sipariş etti
Revenge is the best medicine
İntikam en iyi ilaçtır
Increase the dose, unleash the monster
Dozu artırın, canavarı serbest bırakın
Then tell the Grammys to go and fuck themselves, they suck the blood from all the biggest artists like some leeches
Sonra Grammys’e söyle, bazı sülükler gibi en büyük sanatçıların kanını emerler.
So they nominate ’em, get ’em there, get a name to ’em
Böylece onları aday gösterdiler, oraya götürdüler, onlara bir isim verdiler
See the show, every parasite needs a host
Şovu görün, her parazitin bir sunucuya ihtiyacı var

Then give Album of the Year to somebody that no one’s ever even heard of
O zaman, hiç kimsenin duymadığı birisine Yıl albümünü verin.
All I know is I wrote every single word of everything I ever murdered
Tek bildiğim, öldürdüğüm herşeyi yazdım.
Time to separate the sheep from goats
Koyunları keçilerden ayırma zamanı
And I got no faith in your writers, I don’t believe in ghosts
Ve yazarlarına inancım yok, hayaletlere inanmam.
When rap needed it most, I was that wing in the prayer
Rap’a en çok ihtiyaç duyduğunda, duada o kanattaydım
A beacon of hope, the B-I-R-D in the air
Bir umut ışığı, havada kuş
Somewhere, some kid is bumping this while he lip-syncs in the mirror
Bir yerlerde, bu şarkıyı aynada şarkı söylerken bir çocuk çarpıyor.
That’s who I’m doin’ it for, the rest I don’t really even care
Bu benim için bunu yapıyorum, gerisini gerçekten umursamıyorum

But you would think I’m carryin’ a Oxford dictionary in my pocket how I’m buryin’ these artists
Ama cebimde bir Oxford sözlüğü taşıdığımı düşünürdüm bu sanatçıları nasıl gömdüğümü
On the scale it turns to minus
Ölçekte eksi olur
Mines is various as hardly and what’s scary is you prolly can compare me to your car ’cause I’m barely gettin’ started
Mayınlar çok sert ve korkutucu olan şey beni muhtemelen senin arabanla kıyaslayabiliyorsun çünkü ben zorlukla başladım
And as far as Lord Jamar, you better leave me the hell alone
Ve Lord Jamar’a gelince, beni cehennemden yalnız bıraksan iyi olur.
Or I’ll show you an Elvis clone
Yoksa sana Elvis klonunu göstereceğim
Walk up in this house you own
Sahip olduğunuz bu evde yürüyün
Brush my pelvic bone
Pelvik kemiğimi fırçala

You should tell a phone and go fetch me the remote
Bir telefona söylemelisin ve git uzaktan kumandayı getir.
Put my feet up and just make myself at home
Ayaklarımı kaldır ve kendimi evde yap
I belong here, clown!
Buraya aitim, palyaço
Don’t tell me ’bout the culture
Bana kültürden bahsetme
I inspire the Hopsins, the Logics, the Coles, the Seans, the K-Dots, the 5’9″s, and oh
Bir çok rapere ilham veriyorum, beş ayak ve dokuz inç ve
Brought the world 50 Cent, you did squat, pissed and moaned, but I’m not gonna fall… bitch!
Dünyadaki popüler rapçi getirdi, çömeltin, kızdın ve inledi, ama ben düşmeyeceğim

It’s too loud
Çok gürültülü
Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Otoparka gelen koridor merdivenlerden aşağı geliyor duyamıyorum
It’s too loud
Çok gürültülü
Freeze my crown all up in it
Taramı tamamen içeride dondur
Slow fire
Yavaş ateş