Future – Crushed Up dalszöveg fordítás magyarul

Plain jane, Jackie Chan, Richard Mille
Jane, Jackie Chan, Richard Mille
You gon’ be the one bust it down, I can see it
Te leszel az, aki leesik, látom

Diamonds in the face crushed up, I can see it (Wheezy outta here)
Gyémántok az arcon összezúzódtak, látom (A szél fúj)
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Gyémántok az arcban, gyémántok az arcon

Half a ticket for my wrist, spill so big
Fél jegy a csuklómra, olyan nagy
I put five pointers in the face, you can see it
Öt mutatót tettem az arcodra, láthatod
I just put my whole damn arm in the fridge
Csak az egész átkozott karomat helyeztem a hűtőszekrénybe
Ten chains on, Lucky Charms, I’m the shit
Tíz lánc, Lucky Charms, én vagyok a szar
Ten, ten different exotic cars how we slid
Tíz, tíz különböző egzotikus autó, amire csúszunk
Meet me in Chanel in the back, we goin’ big
Találkozzon Chanelben hátul, nagyra megyünk
I been gettin’ NBA money, Jason Kidd
NBA pénzt kaptam, Jason Kidd
I just charged a whole damn M for a gig
Csak egy egész átkozott pénzért töltöttem a koncertet
And I got that Nitro for a pig
És megkaptam ezt a Nitro-t egy disznóért
I’ma make it spark when you see it
Amikor én látod, én szikra vagyok
You can call the narcs, I ain’t quittin’
Hívhatod a kábítószert, nem vagyok kilépve
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, láthatjuk

Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Gyémántok az arcban, gyémántok az arcon

Bust down my Swiss watch, I’m throwed off
Húzza le a svájci órámat
I just joined the big league, Lonzo
Most csatlakoztam a nagy bajnoksághoz, Lonzo-hoz
Tell me what that lick read, one call
Mondd el, hogy mi az, amit elolvassz, egy hívást
Pink diamonds poppin’ out, cotton ball
Rózsaszín gyémántok kiugrik, pamut labdát
Bodies get to droppin’ nigga, bonjour
A testek elhagyják a niggát, Bonjour
I got some’ to say to the pigs, yeah
Van valaki, aki azt mondja a sertéseknek, igen
I just got an M for a gig, yeah
Csak kaptam pénzt egy koncertre, igen
I just blowed an M on my kids, yeah
Csak pénzt fújtam a gyerekeimre, igen
Foreigns in the driveway, you can see it, yeah
Külföldi a műútban, láthatjuk, igen
Meet me in Hublot we goin’ big, yeah
Találkozz Svájcban, nagy vagyunk, igen
A plain jane, get it remixed, yeah
Egy egyszerű jane, vegye fel újra, igen
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, láthatjuk

Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, látom
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Gyémántok az arcban, gyémántok az arcon

Diamonds
Diamonds
Crushed up, diamonds in the face
Zúzott, gyémántok az arcon
Diamonds in the-
Gyémántok a
Up, I can see it
Fel, látom
Crushed up, diamonds crushed up
Zúzott, gyémántok összenyomódtak
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Gyémántok az arcon összeomlottak, láthatjuk
Crushed up
Zúzott
Diamonds (And I got that Nitro for a pig
Gyémántok (És megkaptam ezt a Nitro-t egy disznóért
I’ma make it spark when you see it)
Én egyáltalán szikrázom, ha látod)
Diamonds (You can call the narcs, I ain’t quittin’)
Gyémántok (hívhatod a kábítószer-ügynököt, nem vagyok kilépve)