Future – Crushed Up şarkı sözleri türkçe çeviri

Plain jane, Jackie Chan, Richard Mille
Sade Jane, Jackie Chan, Richard Mille
You gon’ be the one bust it down, I can see it
Onu yakacak olan sen olacaksın, görebiliyorum

Diamonds in the face crushed up, I can see it (Wheezy outta here)
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum (buradan esinti)
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Yüzündeki elmaslar, yüzündeki elmaslar

Half a ticket for my wrist, spill so big
Bileğim için yarım bilet, çok büyük dökmek
I put five pointers in the face, you can see it
Yüzüme beş işaretçi koydum, görebilirsin
I just put my whole damn arm in the fridge
Sadece bütün kolumu buzdolabına koydum.
Ten chains on, Lucky Charms, I’m the shit
On zincir, Lucky Charms, ben bir bokum
Ten, ten different exotic cars how we slid
On, on farklı egzotik arabada nasıl kaydık
Meet me in Chanel in the back, we goin’ big
Arkada Chanel’de buluşalım, büyüyoruz
I been gettin’ NBA money, Jason Kidd
NBA parası alıyorum Jason Kidd.
I just charged a whole damn M for a gig
Sadece bir iş için tüm parayı tahsil ettim.
And I got that Nitro for a pig
Ve ben bir domuz için o Nitro var
I’ma make it spark when you see it
Ama gördüğün zaman kıvılcım çıkarıyorum
You can call the narcs, I ain’t quittin’
Uyuşturucu ajan diyebilirsin, bırakmıyorum
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebilirsiniz

Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Yüzündeki elmaslar, yüzündeki elmaslar

Bust down my Swiss watch, I’m throwed off
İsviçreli saatimi kırdım, atıldım
I just joined the big league, Lonzo
Daha yeni büyük lig Lonzo’ya katıldım.
Tell me what that lick read, one call
Bana o yalamanın ne okuduğunu söyle, bir arama
Pink diamonds poppin’ out, cotton ball
Pembe elmas, pamuk topu haşhaş
Bodies get to droppin’ nigga, bonjour
Bedenler zenci düşürüyor, Bonjour
I got some’ to say to the pigs, yeah
Domuzlara söyleyecek birisini buldum, evet
I just got an M for a gig, yeah
Sadece bir iş için param var, evet
I just blowed an M on my kids, yeah
Sadece çocuklarıma para harcadım, evet
Foreigns in the driveway, you can see it, yeah
Garaj yolunda yabancı, onu görebilirsiniz, evet
Meet me in Hublot we goin’ big, yeah
Benimle İsviçre’de buluş, büyüyoruz, evet
A plain jane, get it remixed, yeah
Sade bir jane, karıştırılsın, evet
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebilirsiniz

Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebiliyorum
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Yüzündeki elmaslar, yüzündeki elmaslar

Diamonds
elmaslar
Crushed up, diamonds in the face
Ezilmiş, yüzündeki elmaslar
Diamonds in the-
Elmaslar
Up, I can see it
Yukarı, görebiliyorum
Crushed up, diamonds crushed up
Ezilmiş, elmaslar ezilmiş
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Yüzündeki elmaslar ezilmiş, görebilirsiniz
Crushed up
Ezilmiş
Diamonds (And I got that Nitro for a pig
Elmaslar (Ve ben bir domuz için o Nitro var
I’ma make it spark when you see it)
Ama gördüğün zaman kıvılcım çıkarıyorum)
Diamonds (You can call the narcs, I ain’t quittin’)
Elmaslar (Narkotik ajanı diyebilirsin, bırakmıyorum)