Future – Crushed Up Songtekst Vertaling Nederlands

Plain jane, Jackie Chan, Richard Mille
Plain Jane, Jackie Chan, Richard Mille
You gon’ be the one bust it down, I can see it
Jij gaat degene zijn die hem neerslaat, ik kan het zien

Diamonds in the face crushed up, I can see it (Wheezy outta here)
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien (zijn briesje hier weg)
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Diamanten in het gezicht, diamanten in het gezicht

Half a ticket for my wrist, spill so big
Een half kaartje voor mijn pols, zo groot
I put five pointers in the face, you can see it
Ik stop vijf wijzers in het gezicht, je kunt het zien
I just put my whole damn arm in the fridge
Ik leg gewoon mijn hele verdomde arm in de koelkast
Ten chains on, Lucky Charms, I’m the shit
Tien kettingen aan, Lucky Charms, ik ben de stront
Ten, ten different exotic cars how we slid
Tien, tien verschillende exotische auto’s hoe we gleed
Meet me in Chanel in the back, we goin’ big
Ontmoet me achterin in Chanel, we gaan groot
I been gettin’ NBA money, Jason Kidd
Ik heb NBA-geld gekregen, Jason Kidd
I just charged a whole damn M for a gig
Ik heb gewoon heel verdomde geld in rekening gebracht voor een optreden
And I got that Nitro for a pig
En ik heb die Nitro voor een varken
I’ma make it spark when you see it
Ik maak het vonk als je het ziet
You can call the narcs, I ain’t quittin’
Je kunt de narcotica noemen, ik stop niet
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, je kunt het zien

Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Diamanten in het gezicht, diamanten in het gezicht

Bust down my Swiss watch, I’m throwed off
Breek mijn Zwitsers horloge af, ik word afgeworpen
I just joined the big league, Lonzo
Ik ging net naar de Hoofdklasse, Lonzo
Tell me what that lick read, one call
Vertel me wat dat is, één oproep lezen
Pink diamonds poppin’ out, cotton ball
Roze diamanten die eruit knallen, katoenen bal
Bodies get to droppin’ nigga, bonjour
Lichamen kunnen nigga, Bonjour laten vallen
I got some’ to say to the pigs, yeah
Ik heb iemand om tegen de varkens te zeggen, ja
I just got an M for a gig, yeah
Ik heb net geld voor een optreden, ja
I just blowed an M on my kids, yeah
Ik heb gewoon geld over mijn kinderen geblazen, ja
Foreigns in the driveway, you can see it, yeah
Buitenlanders op de oprit, je kunt het zien, ja
Meet me in Hublot we goin’ big, yeah
Ontmoet me in Zwitserland, we gaan groot, ja
A plain jane, get it remixed, yeah
Een eenvoudige manier om het opnieuw te mixen, ja
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, je kunt het zien

Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face crushed up, I can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, ik kan het zien
Diamonds in the face, di-diamonds in the face
Diamanten in het gezicht, diamanten in het gezicht

Diamonds
ruiten
Crushed up, diamonds in the face
Verpletterd, diamanten in het gezicht
Diamonds in the-
Diamanten in de
Up, I can see it
Naar boven, ik kan het zien
Crushed up, diamonds crushed up
Verpletterd, diamanten verpletterd
Diamonds in the face crushed up, you can see it
Diamanten in het gezicht verpletterd, je kunt het zien
Crushed up
Verpletterd
Diamonds (And I got that Nitro for a pig
Diamanten (en ik heb die Nitro voor een varken
I’ma make it spark when you see it)
Ik laat het vonk maken als je het ziet)
Diamonds (You can call the narcs, I ain’t quittin’)
Diamanten (je kunt de narcotica noemen, ik stop niet)

Published
Categorized as Dutch Tagged