half alive – Pure Gold dalszöveg fordítás magyarul


Breathe, what defines and describes your words
Lélegzet, mi határozza meg és írja le a szavait
Climb, measure height by the winds, discern
Mászni, mérni a szélmagasságot, felismerni
Wait, for the tides of change will come
Várjon, amíg az árapály változik, akkor eljön
And reach, for the sight of being undone
És érje el a nem végzett munkát

Oh no, oh no, a beauty to hold
Ó, ne, ó, ne, szépség
So close, so close, I’m recognizing
Annyira közel, olyan közel, felismertem
Culture unfold, an order restored
A kultúra megnyílik, a megrendelés visszaáll
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Istenem, Istenem, felismertem
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)

Stop when the waves take your name beneath
Állj meg, amikor a hullámok elveszik a neved
A move, with the grace of your value redeemed
Egy mozdulat az értéked kegyelmévelOh no, oh no, a beauty to hold
Ó, ne, ó, ne, szépség
So close, so close, I’m recognizing
Annyira közel, olyan közel, felismertem
Culture unfold, an order restored
A kultúra kibontakozik, a rend visszaáll
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Istenem, Istenem, felismertem
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)

Something’s gotta to give in
Valami be kell adnia
When you ???
Ha problémát talál
Something’s got to give
Valami kell adnia
Something’s got to give in
Valami be kell adnia

Wrapped up in pure gold, tenfold
Tiszta aranyba csomagolva tízszer
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
Ó, Istenem, tudom, hogy ez a szépség
Wrapped up in pure gold, tenfold
Tiszta aranyba csomagolva tízszer
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
Istenem, tudom, most már felismertem
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)
(Gold, gold, gold, gold)
(Arany, arany, arany, arany)

Oh no, oh no, a beauty to hold
Ó, ne, ó, ne, szépség
So close, so close, I’m recognizing
Annyira közel, olyan közel, felismertem
Culture unfold, an order restored
A kultúra kibontakozik, a rend visszaáll
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Istenem, Istenem, felismertem

Close