half alive – Pure Gold Songtekst Oversættelse til Dansk


Breathe, what defines and describes your words
Breath, hvad definerer og beskriver dine ord
Climb, measure height by the winds, discern
Klatre, mål højden ved vindene, genkend
Wait, for the tides of change will come
Vent på, at tidevandet ændrer sig, det kommer
And reach, for the sight of being undone
Og række ud til det arbejde, der ikke er gjort

Oh no, oh no, a beauty to hold
Åh nej, åh nej, en skønhed at holde
So close, so close, I’m recognizing
Så tæt, så tæt, anerkender jeg
Culture unfold, an order restored
Kultur åbner, en ordre genoprettet
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Åh Gud, Åh Gud, jeg anerkender
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)

Stop when the waves take your name beneath
Stop, når bølgerne hedder dit navn under
A move, with the grace of your value redeemed
Et træk med din værds nådeOh no, oh no, a beauty to hold
Åh nej, åh nej, en skønhed at holde
So close, so close, I’m recognizing
Så tæt, så tæt, anerkender jeg
Culture unfold, an order restored
Kultur udfolder sig, en ordre gendannet
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Åh Gud, Åh Gud, jeg anerkender
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)

Something’s gotta to give in
Noget er nødt til at give ind
When you ???
Når du finder et problem
Something’s got to give
Noget er nødt til at give
Something’s got to give in
Noget er nødt til at give ind

Wrapped up in pure gold, tenfold
Indpakket i rent guld, ti gange
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
Åh Gud, jeg ved, det er skønheden at holde
Wrapped up in pure gold, tenfold
Indpakket i rent guld, ti gange
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
Åh Gud, jeg ved, nu anerkender jeg
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)
(Gold, gold, gold, gold)
(Guld, guld, guld, guld)

Oh no, oh no, a beauty to hold
Åh nej, åh nej, en skønhed at holde
So close, so close, I’m recognizing
Så tæt, så tæt, anerkender jeg
Culture unfold, an order restored
Kultur udfolder, en ordre genoprettet
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Åh Gud, Åh Gud, jeg anerkender

Close