half alive – Pure Gold Songtekst Vertaling Nederlands


Breathe, what defines and describes your words
Adem, wat definieert en beschrijft je woorden
Climb, measure height by the winds, discern
Klim, meet de hoogte door de wind, herken
Wait, for the tides of change will come
Wacht tot de getijden veranderen, het zal komen
And reach, for the sight of being undone
En reik naar het werk dat niet is gedaan

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh nee, oh nee, een schoonheid om vast te houden
So close, so close, I’m recognizing
Zo dichtbij, zo dichtbij, ik ben het aan het herkennen
Culture unfold, an order restored
Cultuur wordt geopend, een bestelling wordt hersteld
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Oh God, oh God, ik ben het aan het herkennen
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)

Stop when the waves take your name beneath
Stop wanneer de golven je naam eronder aannemen
A move, with the grace of your value redeemed
Een beweging met de gratie van uw waardeOh no, oh no, a beauty to hold
Oh nee, oh nee, een schoonheid om vast te houden
So close, so close, I’m recognizing
Zo dichtbij, zo dichtbij, ik ben het aan het herkennen
Culture unfold, an order restored
Cultuur ontvouwt zich, een orde hersteld
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Oh God, oh God, ik ben het aan het herkennen
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)

Something’s gotta to give in
Er moet iets toegeven
When you ???
Wanneer je een probleem vindt
Something’s got to give
Er moet iets worden gegeven
Something’s got to give in
Er moet iets toegeven

Wrapped up in pure gold, tenfold
Tien keer verpakt in puur goud
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
Oh God, ik weet dat het de schoonheid is om vast te houden
Wrapped up in pure gold, tenfold
Tien keer verpakt in puur goud
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
Oh God, ik weet het, nu herken ik het
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)
(Gold, gold, gold, gold)
(Goud, goud, goud, goud)

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh nee, oh nee, een schoonheid om vast te houden
So close, so close, I’m recognizing
Zo dichtbij, zo dichtbij, ik ben het aan het herkennen
Culture unfold, an order restored
Cultuur ontvouwt zich, een bestelling wordt hersteld
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Oh God, o God, ik herken

Close