half alive – Pure Gold Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Breathe, what defines and describes your words
Oddech, co określa i opisuje twoje słowa
Climb, measure height by the winds, discern
Wspinaj się, mierz wysokość wiatrem, rozpoznaj
Wait, for the tides of change will come
Poczekaj, aż pływy się zmienią, przyjdzie
And reach, for the sight of being undone
I sięgnij po pracę, która nie została wykonana

Oh no, oh no, a beauty to hold
O nie, och nie, piękno do trzymania
So close, so close, I’m recognizing
Tak blisko, tak blisko, rozpoznaję
Culture unfold, an order restored
Otwarcie kultury, przywrócenie porządku
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
O Boże, o Boże, rozpoznaję
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)

Stop when the waves take your name beneath
Zatrzymaj się, gdy fale będą pod twoim imieniem
A move, with the grace of your value redeemed
Ruch z gracją swojej wartości

Oh no, oh no, a beauty to hold
O nie, och nie, piękno do trzymania
So close, so close, I’m recognizing
Tak blisko, tak blisko, rozpoznaję
Culture unfold, an order restored
Kultura rozwija się, przywraca porządek
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
O Boże, o Boże, rozpoznaję
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)

Something’s gotta to give in
Coś musi się poddać
When you ???
Kiedy znajdziesz problem
Something’s got to give
Coś musi dać
Something’s got to give in
Coś musi się poddać

Wrapped up in pure gold, tenfold
Dziesięć razy owinięty czystym złotem
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
O Boże, wiem, że to piękno, które należy trzymać
Wrapped up in pure gold, tenfold
Dziesięć razy owinięty czystym złotem
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
O Boże, wiem, teraz rozpoznaję
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)
(Gold, gold, gold, gold)
(Złoto, złoto, złoto, złoto)

Oh no, oh no, a beauty to hold
O nie, och nie, piękno do trzymania
So close, so close, I’m recognizing
Tak blisko, tak blisko, rozpoznaję
Culture unfold, an order restored
Kultura rozwija się, przywraca porządek
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
O Boże, o Boże, rozpoznaję