half alive – Pure Gold Text Písně Překlad v Český

Breathe, what defines and describes your words
Dech, co definuje a popisuje tvá slova
Climb, measure height by the winds, discern
Vylezte, změřte výšku větry, rozpoznejte
Wait, for the tides of change will come
Počkejte, až se přílivy změní, přijde
And reach, for the sight of being undone
A sáhni po práci, která není hotová

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh ne, oh ne, krása, kterou drží
So close, so close, I’m recognizing
Tak blízko, tak blízko, to chápu
Culture unfold, an order restored
Kultura se otevře, obnoví se objednávka
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Bože, bože, já to uznávám
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)

Stop when the waves take your name beneath
Zastavte se, když vlny vezmou vaše jméno pod
A move, with the grace of your value redeemed
Pohyb s milostí vaší hodnoty

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh ne, oh ne, krása, kterou drží
So close, so close, I’m recognizing
Tak blízko, tak blízko, to chápu
Culture unfold, an order restored
Rozvíjí se kultura, obnovený řád
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Bože, bože, já to uznávám
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)

Something’s gotta to give in
Něco se musí vzdát
When you ???
Když najdete problém
Something’s got to give
Něco musí dát
Something’s got to give in
Něco se musí vzdát

Wrapped up in pure gold, tenfold
Desetkrát zabalené do čistého zlata
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
Bože, vím, že je to krása, kterou drží
Wrapped up in pure gold, tenfold
Desetkrát zabalené do čistého zlata
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
Bože, já vím, teď to chápu
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)
(Gold, gold, gold, gold)
(Zlato, zlato, zlato, zlato)

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh ne, oh ne, krása, kterou drží
So close, so close, I’m recognizing
Tak blízko, tak blízko, to chápu
Culture unfold, an order restored
Rozvíjí se kultura, obnovený řád
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Bože, bože, já to uznávám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close