half alive – Pure Gold Versuri Traduse în Română


Breathe, what defines and describes your words
Respirație, ce definește și descrie cuvintele tale
Climb, measure height by the winds, discern
Urcați, măsurați înălțimea de vânt, recunoașteți
Wait, for the tides of change will come
Așteaptă ca schimbările să se schimbe, va veni
And reach, for the sight of being undone
Și ajungeți la lucrarea care nu este făcută

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh nu, oh nu, o frumusețe de ținut
So close, so close, I’m recognizing
Atât de aproape, atât de aproape, recunosc
Culture unfold, an order restored
Cultura se deschide, o ordine restaurată
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Doamne, Doamne, recunosc
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)

Stop when the waves take your name beneath
Opriți când valurile vă iau numele sub
A move, with the grace of your value redeemed
O mișcare cu harul valorii taleOh no, oh no, a beauty to hold
Oh nu, oh nu, o frumusețe de ținut
So close, so close, I’m recognizing
Atât de aproape, atât de aproape, recunosc
Culture unfold, an order restored
Cultura se desfasoara, o ordine restaurata
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Doamne, Doamne, recunosc
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)

Something’s gotta to give in
Ceva trebuie să renunțe
When you ???
Când găsești o problemă
Something’s got to give
Ceva trebuie să dea
Something’s got to give in
Ceva trebuie să renunțe

Wrapped up in pure gold, tenfold
Învelit în aur pur, de zece ori
Oh Lord, I know it’s the beauty to hold
Oh, Doamne, știu că este frumosul de ținut
Wrapped up in pure gold, tenfold
Învelit în aur pur, de zece ori
Oh Lord, I know, now I’m recognizing
Doamne, știu, acum recunosc
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)
(Gold, gold, gold, gold)
(Aur, aur, aur, aur)

Oh no, oh no, a beauty to hold
Oh nu, oh nu, o frumusețe de ținut
So close, so close, I’m recognizing
Atât de aproape, atât de aproape, recunosc
Culture unfold, an order restored
Cultura se desfasoara, o ordine restaurata
Oh Lord, oh Lord, I’m recognizing
Doamne, Doamne, recunosc

Close