Halsey – Graveyard Songtekst Vertaling in Nederlands

It’s crazy when
Het is gek
The thing you love the most is the detriment
Wanneer het ding waar je het meest van houdt wordt beschadigd
Let that sink in
Laat dat zinken
You can think again
Je kunt nog een keer nadenken
When the hand you wanna hold is a weapon and
Wanneer de hand die je wilt vasthouden een wapen is
You’re nothin’ but skin
je bent niets anders dan huid

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
Oh, omdat ik mezelf dieper blijf opgraven
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
I keep running, I keep running, I keep running
Ik blijf rennen, ik blijf rennen, ik blijf rennen

They say I may be making a mistake
Ze zeggen dat ik me misschien vergis
I would’ve followed all the way, no matter how far
Ik zou de hele weg zijn gevolgd, ongeacht hoe ver
I know when you go down all your darkest roads
Ik weet wanneer je al je donkerste wegen afdaalt
I would’ve followed all the way to the graveyard
Ik zou naar het kerkhof zijn gevolgd
Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
Oh, omdat ik mezelf dieper blijf opgraven
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
I keep running when both my feet hurt
Ik blijf rennen wanneer mijn beide voeten pijn doen
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
Oh, when you go down all your darkest roads
Oh, als je al je donkerste wegen afdaalt
I would’ve followed all the way to the graveyard (No, oh)
Ik zou zijn gevolgd naar het kerkhof (Nee, oh)

You look at me (Look at me)
Je kijkt naar mij
With eyes so dark, don’t know how you even see
Met ogen zo donker, weet niet hoe je zelfs ziet
You push right through me (Push right through me)
Je duwt me dwars door me heen
It’s gettin’ real
Het wordt echt
You lock the door, you’re drunk at the steering wheel
Je doet de deur op slot, je bent dronken aan het stuur
And I can’t conceal
En ik kan me niet verbergen

Oh, ’cause I’ve been diggin’ myself down deeper
Oh, omdat ik mezelf dieper heb ingegraven
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
I keep running, I keep running, I keep running
Ik blijf rennen, ik blijf rennen, ik blijf rennen

They say I may be making a mistake
Ze zeggen dat ik me misschien vergis
I would’ve followed all the way, no matter how far
Ik zou de hele weg zijn gevolgd, ongeacht hoe ver
I know when you go down all your darkest roads
Ik weet wanneer je al je donkerste wegen afdaalt
I would’ve followed all the way to the graveyard
Ik zou naar het kerkhof zijn gevolgd
Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
Oh, omdat ik mezelf dieper blijf opgraven
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
I keep running when both my feet hurt
Ik blijf rennen wanneer mijn beide voeten pijn doen
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
Oh, when you go down all your darkest roads
Oh, als je al je donkerste wegen afdaalt
I would’ve followed all the way to the graveyard
Ik zou naar het kerkhof zijn gevolgd

Oh, it’s funny how
Oh, het is grappig
The warning signs can feel like they’re butterflies
Hoe de waarschuwingssignalen kunnen voelen alsof ze vlinders zijn

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
Oh, omdat ik mezelf dieper blijf opgraven
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
I keep running when both my feet hurt
Ik blijf rennen wanneer mijn beide voeten pijn doen
I won’t stop ’til I get where you are
Ik zal niet stoppen voordat ik ben waar je bent
Oh, when you go down all your darkest roads
Oh, als je al je donkerste wegen afdaalt
I would’ve followed all the way to the graveyard
Ik zou naar het kerkhof zijn gevolgd