Halsey – You should be sad dalszöveg fordítás magyarul

I wanna start this out and say
Ezt el akarom kezdeni, és mondani
I gotta get it off my chest
Le kell vennem a mellkasból
Got no anger, got no malice
Nem haragzott, nem volt rosszindulat
Just a little bit of regret
Csak egy kicsit sajnálom
Know nobody else will tell you
Tudja, hogy senki más nem fogja mondani
So there’s some things I gotta say
Tehát van néhány dolog, amit el kell mondanom
Gonna jot it down and then get it out
lejegyezni, majd kiszedni
And then I’ll be on my way
És akkor én úton vagyok

No, you’re not half the man you think that you are
Nem, nem fele annak a embernek, akinek gondolod
And you can’t fill the hole inside of you with money, dr*gs, and cars
És nem tudja kitölteni a belső rést pénzzel, porral és autókkal
I’m so glad I never ever had a baby with you
Annyira örülök, hogy soha nem született veled baba
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
mert nem szeretsz semmit, hacsak nincs benne valami érted

Oh, I feel so sorry, I feel so sad
Ó, nagyon sajnálom, olyan szomorú vagyok
I tried to help you, it just made you mad
Megpróbáltam segíteni, csak őrült lett
And I had no warning about who you are
És nem figyelmeztettem, hogy ki vagy
I’m just glad I made it out without breaking down
Örülök, hogy kitörés nélkül alakítottam ki
And then ran so f*cking far
És aztán addig futott
That you would never ever touch me again
Hogy soha többé nem fog megérinteni
Won’t see your alligator tears
Nem látja az aligátor könnyeit
‘Cause, no, I’ve had enough of them
mert nem, elég volt már belőlem

Let me start this off by saying
Hadd kezdjem el ezt mondván
I really meant well from the start
Nagyon jól gondoltam a kezdetektől
Take a broken man right in my hands
Vigyél egy törött embert a kezembe
And then put back all his parts
És tegye vissza minden részét

But you’re not half the man you think that you are
De nem fele annak a embernek, akinek gondolod
And you can’t fill the hole inside of you with money, girls, and cars
És nem töltheted be a lyuk magadban pénzzel, lányokkal és autókkal
I’m so glad I never ever had a baby with you
Annyira örülök, hogy soha nem született veled baba
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
mert nem szeretsz semmit, hacsak nincs benne valami érted

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)
Ó, nagyon sajnálom (nagyon sajnálom)
I feel so sad (I feel so sad)
Annyira szomorú vagyok (annyira szomorú vagyok)
I tried to help you (I tried to help you)
Próbáltam segíteni (próbáltam segíteni)
It just made you mad
Csak őrült lett
And I had no warning (I had no warning)
És nem volt figyelmeztetés (nem volt figyelmeztetés)
About who you are (About who you are)
Arról, hogy ki vagy (arról, aki vagy)
Just glad I made it out without breaking down
Csak örültem, hogy kibontás nélkül elkészítettem
Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)
Ó, nagyon sajnálom (nagyon sajnálom)
I feel so sad (I feel so sad)
Annyira szomorú vagyok (annyira szomorú vagyok)
I tried to help you (I tried to help you)
Próbáltam segíteni (próbáltam segíteni)
It just made you mad
Csak őrült lett
And I had no warning (I had no warning)
És nem volt figyelmeztetés (nem volt figyelmeztetés)
About who you are (About who you are)
Arról, hogy ki vagy (arról, aki vagy)
‘Bout who you are
arról, hogy ki vagy

Hey

Hey

Hey

Hey

‘Cause you’re not half the man you think that you are
mert nem fele annak a embernek, akinek gondolod
And you can’t fill the hole inside of you with money, dr*gs, and cars
És nem tudja kitölteni a belső rést pénzzel, porral és autókkal
I’m so glad I never ever had a baby with you
Annyira örülök, hogy soha nem született veled baba
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
mert nem szeretsz semmit, hacsak nincs benne valami érted

I feel so sad
olyan szomorú vagyok
You should be sad
Szomorúnak kell lenned
You should be
Kéne lenned
You should be sad
Szomorúnak kell lenned
You should be
Kéne lenned
You should be
Kéne lenned
You should be
Kéne lenned