Halsey – You should be sad Songtekst Vertaling in Nederlands

I wanna start this out and say
Ik wil hiermee beginnen en zeggen
I gotta get it off my chest
Ik moet het van mijn borst krijgen
Got no anger, got no malice
Heb geen boosheid, geen kwaadaardigheid
Just a little bit of regret
Gewoon een beetje spijt
Know nobody else will tell you
Weet dat niemand anders het je zal vertellen
So there’s some things I gotta say
Dus er zijn enkele dingen die ik te zeggen heb
Gonna jot it down and then get it out
ga het noteren en haal het eruit
And then I’ll be on my way
En dan ben ik onderweg

No, you’re not half the man you think that you are
Nee, je bent niet de helft van de man die je denkt te zijn
And you can’t fill the hole inside of you with money, dr*gs, and cars
En je kunt het gat in jezelf niet vullen met geld, poeder en auto’s
I’m so glad I never ever had a baby with you
Ik ben zo blij dat ik nog nooit een baby met je heb gehad
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
omdat je nergens van kunt houden tenzij er iets voor je in zit

Oh, I feel so sorry, I feel so sad
Oh, ik voel me zo verdrietig, ik voel me zo verdrietig
I tried to help you, it just made you mad
Ik probeerde je te helpen, het maakte je gewoon boos
And I had no warning about who you are
En ik had geen waarschuwing over wie je bent
I’m just glad I made it out without breaking down
Ik ben gewoon blij dat ik het heb gehaald zonder kapot te gaan
And then ran so f*cking far
En liep toen zo ver
That you would never ever touch me again
Dat je me nooit meer zou aanraken
Won’t see your alligator tears
Ik zal je krokodilletranen niet zien
‘Cause, no, I’ve had enough of them
want nee, ik heb er genoeg van

Let me start this off by saying
Laat ik dit beginnen door te zeggen
I really meant well from the start
Ik bedoelde het vanaf het begin echt goed
Take a broken man right in my hands
Neem een ​​gebroken man recht in mijn handen
And then put back all his parts
En plaats dan al zijn onderdelen terug

But you’re not half the man you think that you are
Maar je bent niet de helft van de man die je denkt te zijn
And you can’t fill the hole inside of you with money, girls, and cars
En je kunt het gat in jezelf niet vullen met geld, meisjes en auto’s
I’m so glad I never ever had a baby with you
Ik ben zo blij dat ik nog nooit een baby met je heb gehad
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
omdat je nergens van kunt houden tenzij er iets voor je in zit

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)
Oh, ik heb zoveel spijt (ik heb zoveel spijt)
I feel so sad (I feel so sad)
Ik voel me zo verdrietig (ik voel me zo verdrietig)
I tried to help you (I tried to help you)
Ik probeerde je te helpen (ik probeerde je te helpen)
It just made you mad
Je werd er gewoon boos van
And I had no warning (I had no warning)
En ik had geen waarschuwing (ik had geen waarschuwing)
About who you are (About who you are)
Over wie je bent (Over wie je bent)
Just glad I made it out without breaking down
Ik ben gewoon blij dat ik het heb gehaald zonder kapot te gaan
Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)
Oh, ik heb zoveel spijt (ik heb zoveel spijt)
I feel so sad (I feel so sad)
Ik voel me zo verdrietig (ik voel me zo verdrietig)
I tried to help you (I tried to help you)
Ik probeerde je te helpen (ik probeerde je te helpen)
It just made you mad
Je werd er gewoon boos van
And I had no warning (I had no warning)
En ik had geen waarschuwing (ik had geen waarschuwing)
About who you are (About who you are)
Over wie je bent (Over wie je bent)
‘Bout who you are
over wie je bent

Hey
Hallo
Hey
Hallo
Hey
Hallo
Hey
Hallo

‘Cause you’re not half the man you think that you are
omdat je niet de helft bent van de man die je denkt te zijn
And you can’t fill the hole inside of you with money, dr*gs, and cars
En je kunt het gat in jezelf niet vullen met geld, poeder en auto’s
I’m so glad I never ever had a baby with you
Ik ben zo blij dat ik nog nooit een baby met je heb gehad
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
omdat je nergens van kunt houden tenzij er iets voor je in zit

I feel so sad
ik voel me zo verdrietig
You should be sad
Je zou verdrietig moeten zijn
You should be
Dat zou je moeten zijn
You should be sad
Je zou verdrietig moeten zijn
You should be
Dat zou je moeten zijn
You should be
Dat zou je moeten zijn
You should be
Dat zou je moeten zijn