Halsey – You should be sad Text Písně Překlad v Český

I wanna start this out and say
Chci to začít a říkat
I gotta get it off my chest
Musím to dostat z hrudi
Got no anger, got no malice
Nezlobil se, nezlobil se
Just a little bit of regret
Jen trochu líto
Know nobody else will tell you
Vím, že ti to nikdo neřekne
So there’s some things I gotta say
Takže musím říct několik věcí
Gonna jot it down and then get it out
zapíšu si to a pak to vytáhni
And then I’ll be on my way
A pak budu na cestě

No, you’re not half the man you think that you are
Ne, nejste napůl muž, o kterém si myslíte, že jste
And you can’t fill the hole inside of you with money, dr*gs, and cars
A nemůžete zaplnit mezeru uvnitř vás penězi, práškem a auty
I’m so glad I never ever had a baby with you
Jsem tak ráda, že jsem s tebou nikdy neměla dítě
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
protože nemůžete nic milovat, pokud v tom není něco pro vás

Oh, I feel so sorry, I feel so sad
Oh, je mi to líto, je mi to smutno
I tried to help you, it just made you mad
Snažil jsem se ti pomoct, jen jsi se zbláznil
And I had no warning about who you are
A já jsem neměl varování o tom, kdo jste
I’m just glad I made it out without breaking down
Jsem jen rád, že jsem to dokázal bez rozpadu
And then ran so f*cking far
A pak běžel tak daleko
That you would never ever touch me again
Že se mě už nikdy nedotkneš
Won’t see your alligator tears
Nevidíte své aligátorské slzy
‘Cause, no, I’ve had enough of them
protože, ne, už toho mám dost

Let me start this off by saying
Dovolte mi to začít tím, že řeknu
I really meant well from the start
Od začátku jsem opravdu myslel dobře
Take a broken man right in my hands
Vezměte zlomeného muže přímo do mých rukou
And then put back all his parts
A pak odložte všechny jeho části

But you’re not half the man you think that you are
Nejste však napůl muž, o kterém si myslíte, že jste
And you can’t fill the hole inside of you with money, girls, and cars
A nemůžete vyplnit díru uvnitř vás penězi, dívkami a auty
I’m so glad I never ever had a baby with you
Jsem tak ráda, že jsem s tebou nikdy neměla dítě
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
protože nemůžete nic milovat, pokud v tom není něco pro vás

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)
Oh, je mi to líto (je mi to líto)
I feel so sad (I feel so sad)
Cítím se tak smutně (Cítím se tak smutně)
I tried to help you (I tried to help you)
Snažil jsem se vám pomoci (snažil jsem se vám pomoci)
It just made you mad
Jen tě to zbláznilo
And I had no warning (I had no warning)
A neměl jsem žádné varování (neměl jsem žádné varování)
About who you are (About who you are)
O tom, kdo jste (O tom, kdo jste)
Just glad I made it out without breaking down
Jen jsem rád, že jsem to dokázal, aniž bych se rozpadl
Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)
Oh, je mi to líto (je mi to líto)
I feel so sad (I feel so sad)
Cítím se tak smutně (Cítím se tak smutně)
I tried to help you (I tried to help you)
Snažil jsem se vám pomoci (snažil jsem se vám pomoci)
It just made you mad
Jen tě to zbláznilo
And I had no warning (I had no warning)
A neměl jsem žádné varování (neměl jsem žádné varování)
About who you are (About who you are)
O tom, kdo jste (O tom, kdo jste)
‘Bout who you are
o tom, kdo jsi

Hey
Ahoj
Hey
Ahoj
Hey
Ahoj
Hey
Ahoj

‘Cause you’re not half the man you think that you are
protože nejste napůl muž, o kterém si myslíte, že jste
And you can’t fill the hole inside of you with money, dr*gs, and cars
A nemůžete zaplnit mezeru uvnitř vás penězi, práškem a auty
I’m so glad I never ever had a baby with you
Jsem tak ráda, že jsem s tebou nikdy neměla dítě
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you
protože nemůžete nic milovat, pokud v tom není něco pro vás

I feel so sad
cítím se tak smutně
You should be sad
Měl bys být smutný
You should be
Měli byste být
You should be sad
Měl bys být smutný
You should be
Měli byste být
You should be
Měli byste být
You should be
Měli byste být