Harry Styles – Adore Text Piesne Preklad v Slovensky

Walk in your rainbow paradise (Paradise)
Vstúpte do raja dúhy
Strawberry lipstick state of mind (State of mind)
Jahodový rúž stav mysle
I get so lost inside your eyes
Stratím sa v tvojich očiach
Would you believe it?
Verili by ste tomu?

You don’t have to say you love me
Nemusíte hovoriť, že ma milujete
You don’t have to say nothing
Nemusíte nič hovoriť
You don’t have to say you’re mine
Nemusíte hovoriť, že ste moji

Honey (Ah-ah-ah)
Med
I’d walk through fire for you
Prešiel by som pre teba ohňom
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Oh, honey (Ah-ah-ah)
Och, zlatko
I’d walk through fire for you
Prešiel by som pre teba ohňom
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Like it’s the only thing I’ll ever do
Ako keby to bola jediná vec, ktorú kedy urobím
Like it’s the only thing I’ll ever do
Ako keby to bola jediná vec, ktorú kedy urobím

Your wonder under summer sky (Summer sky)
Váš zázrak pod letnou oblohou
Brown skin and lemon over ice
Hnedá koža a citrón na ľade
Would you believe it?
Verili by ste tomu?

You don’t have to say you love me
Nemusíte hovoriť, že ma milujete
I just wanna tell you somethin’
Chcem ti len niečo povedať
Lately you’ve been on my mind
V poslednej dobe ste ma napadli

Honey (Ah-ah-ah)
Med
I’d walk through fire for you
Prešiel by som pre teba ohňom
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Oh, honey (Ah-ah-ah)
Och, zlatko
I’d walk through fire for you
Prešiel by som pre teba ohňom
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Like it’s the only thing I’ll ever do
Ako keby to bola jediná vec, ktorú kedy urobím
Like it’s the only thing I’ll ever do
Ako keby to bola jediná vec, ktorú kedy urobím

It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná vec, ktorú kedy urobím

I’d walk through fire for you
Prešiel by som pre teba ohňom
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Oh, honey (Ah-ah-ah)
Och, zlatko
I’d walk through fire for you
Prešiel by som pre teba ohňom
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Like it’s the only thing I’ll ever do (Ah-ah-ah)
Ako keby to bola jediná vec, ktorú kedy urobím
(It’s the only thing I’ll ever do, it’s the only thing I’ll ever do)
(Je to jediná vec, ktorú kedy urobím, je to jediná vec, ktorú kedy urobím)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Prešiel by som pre teba ohňom (je to jediná vec, ktorú kedy urobím)
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Oh, honey (Ah-ah-ah), oh, honey
Och, zlato, oh, zlato
(It’s the only thing I’ll ever do, it’s the only thing I’ll ever do)
(Je to jediná vec, ktorú kedy urobím, je to jediná vec, ktorú kedy urobím)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Prešiel by som pre teba ohňom (je to jediná vec, ktorú kedy urobím)
Just let me adore you (It’s the only thing I’ll ever do)
Len ma nech zbožňujem (je to jediná vec, ktorú kedy urobím)

Ooh, ooh
oh, oh
Oh, honey
Och, zlatko
Ooh, ooh
oh, oh
Just let me adore you
Len ma ťa zbožňujem
Like it’s the only thing I’ll ever do
Ako keby to bola jediná vec, ktorú kedy urobím