Harry Styles – Adore Text Písně Překlad v Český

Walk in your rainbow paradise (Paradise)
Vejděte do svého duhového ráje
Strawberry lipstick state of mind (State of mind)
Jahodová rtěnka stav mysli
I get so lost inside your eyes
Ztratil jsem se uvnitř tvých očí
Would you believe it?
Věřili byste tomu?

You don’t have to say you love me
Nemusíte říkat, že mě milujete
You don’t have to say nothing
Nemusíte nic říkat
You don’t have to say you’re mine
Nemusíte říkat, že jste moje

Honey (Ah-ah-ah)
Miláček
I’d walk through fire for you
Prošel bych ohněm
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Oh, honey (Ah-ah-ah)
Oh, zlato
I’d walk through fire for you
Prošel bych ohněm
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Like it’s the only thing I’ll ever do
Jako by to byla jediná věc, kterou kdy udělám
Like it’s the only thing I’ll ever do
Jako by to byla jediná věc, kterou kdy udělám

Your wonder under summer sky (Summer sky)
Váš zázrak pod letní oblohou
Brown skin and lemon over ice
Hnědá kůže a citron přes led
Would you believe it?
Věřili byste tomu?

You don’t have to say you love me
Nemusíte říkat, že mě milujete
I just wanna tell you somethin’
Chci ti jen něco říct
Lately you’ve been on my mind
V poslední době jste na mě mysleli

Honey (Ah-ah-ah)
Miláček
I’d walk through fire for you
Prošel bych ohněm
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Oh, honey (Ah-ah-ah)
Oh, zlato
I’d walk through fire for you
Prošel bych ohněm
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Like it’s the only thing I’ll ever do
Jako by to byla jediná věc, kterou kdy udělám
Like it’s the only thing I’ll ever do
Jako by to byla jediná věc, kterou kdy udělám

It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám
It’s the only thing I’ll ever do
Je to jediná věc, kterou kdy udělám

I’d walk through fire for you
Prošel bych ohněm
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Oh, honey (Ah-ah-ah)
Oh, zlato
I’d walk through fire for you
Prošel bych ohněm
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Like it’s the only thing I’ll ever do (Ah-ah-ah)
Jako by to byla jediná věc, kterou kdy udělám
(It’s the only thing I’ll ever do, it’s the only thing I’ll ever do)
(Je to jediná věc, kterou kdy udělám, je to jediná věc, kterou kdy udělám)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Prošel bych ohněm (je to jediná věc, kterou kdy udělám)
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Oh, honey (Ah-ah-ah), oh, honey
Oh, zlato, oh, zlato
(It’s the only thing I’ll ever do, it’s the only thing I’ll ever do)
(Je to jediná věc, kterou kdy udělám, je to jediná věc, kterou kdy udělám)
I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)
Prošel bych ohněm (je to jediná věc, kterou kdy udělám)
Just let me adore you (It’s the only thing I’ll ever do)
Jen mě nechám zbožňovat (je to jediná věc, kterou kdy udělám)

Ooh, ooh
OH oh
Oh, honey
Oh, zlato
Ooh, ooh
OH oh
Just let me adore you
Jen mě nechám zbožňovat
Like it’s the only thing I’ll ever do
Jako by to byla jediná věc, kterou kdy udělám