Harry Styles – Cherry Songtekst Vertaling in Nederlands

Coucou
Hallo

Don’t you call him “baby”
Noem hem niet “baby”
We’re not talking lately
we praten de laatste tijd niet
Don’t you call him what you used to call me
Noem hem niet zoals je me vroeger noemde

I, I confess I can tell that you are at your best
Ik moet bekennen dat ik kan zeggen dat je op je best bent
I’m selfish so I’m hating it
Ik ben egoïstisch dus ik haat het
I noticed that there’s a piece of you in how I dress
Ik heb gemerkt dat er een stuk van jou zit in hoe ik me kleed
Take it as a compliment
Neem het als een compliment

Don’t you call him “baby”
Noem hem niet “baby”
We’re not talking lately
we praten de laatste tijd niet
Don’t you call him what you used to call me
Noem hem niet zoals je me vroeger noemde

I, I just miss
Ik mis het gewoon
I just miss your accent and your friends
Ik mis je accent en je vrienden
Did you know I still talk to them?
Wist je dat ik nog steeds met ze praat?

Does he take you walking ’round his parents’ gallery?
Loopt hij met je rond in de galerij van zijn ouders?

Don’t you call him “baby”
Noem hem niet “baby”
We’re not talking lately
we praten de laatste tijd niet
Don’t you call him what you used to call me
Noem hem niet zoals je me vroeger noemde
Don’t you call him “baby” (Coucou)
Noem hem niet “baby” (Hallo)
We’re not talking lately
we praten de laatste tijd niet
Don’t you call him what you used to call me (Coucou)
Noem hem niet hoe je me vroeger noemde (Hallo)

Coucou ! Tu dors ? Oh, j’suis désolée…
Hallo! Heb je geslapen? Oh het spijt me
Bah non… Nan, c’est pas important…
Nee, het is niet belangrijk
Ouais, on a été à la plage, et maintenant on—
Ja, we gingen naar het strand, en nu zijn we
Parfait ! Harry
Perfect! Harry