Harry Styles – Cherry Text Piesne Preklad v Slovensky

Coucou
Ahoj

Don’t you call him “baby”
Nehovorte mu “dieťa”
We’re not talking lately
v poslednej dobe nehovoríme
Don’t you call him what you used to call me
Nehovorte mu, čo ste mi hovorili

I, I confess I can tell that you are at your best
Priznávam, že môžem povedať, že ste v najlepšom prípade
I’m selfish so I’m hating it
Som sebecký, takže to nenávidím
I noticed that there’s a piece of you in how I dress
Všimol som si, že existuje kúsok z vás, ako sa obliekam
Take it as a compliment
Ber to ako kompliment

Don’t you call him “baby”
Nehovorte mu “dieťa”
We’re not talking lately
v poslednej dobe nehovoríme
Don’t you call him what you used to call me
Nehovorte mu, čo ste mi hovorili

I, I just miss
Proste mi chýba
I just miss your accent and your friends
Chýba mi tvoj prízvuk a tvoji priatelia
Did you know I still talk to them?
Vedeli ste, že s nimi stále hovorím?

Does he take you walking ’round his parents’ gallery?
Zoberie vás po galérii rodičov?

Don’t you call him “baby”
Nehovorte mu “dieťa”
We’re not talking lately
v poslednej dobe nehovoríme
Don’t you call him what you used to call me
Nehovorte mu, čo ste mi hovorili
Don’t you call him “baby” (Coucou)
Nehovorte mu “dieťa” (Ahoj)
We’re not talking lately
v poslednej dobe nehovoríme
Don’t you call him what you used to call me (Coucou)
Nehovorte mu, čo ste mi volali (ahoj)

Coucou ! Tu dors ? Oh, j’suis désolée…
Ahoj! Spal si? Mrzí ma to
Bah non… Nan, c’est pas important…
Nie, nie je to dôležité
Ouais, on a été à la plage, et maintenant on—
Áno, šli sme na pláž a teraz sme
Parfait ! Harry
Perfektné! pustošiť