Harry Styles – Falling Songtekst Vertaling in Nederlands

I’m in my bed
ik ben in mijn bed
And you’re not here
En jij bent hier niet
And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands
En er is niemand de schuldige dan het drankje en mijn zwervende handen
Forget what I said
Vergeet wat ik zei
It’s not what I meant
Het is niet wat ik bedoelde
And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left
En ik kan het niet terugnemen, ik kan de bagage die je hebt achtergelaten niet uitpakken

What am I now? What am I now?
Wat ben ik nu? Wat ben ik nu?
What if I’m someone I don’t want around?
Wat als ik iemand ben die ik niet in de buurt wil hebben?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Ik val weer, ik val weer, ik val
What if I’m down? What if I’m out?
Wat als ik down ben? Wat als ik weg ben?
What if I’m someone you won’t talk about?
Wat als ik iemand ben waar je het niet over hebt?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Ik val weer, ik val weer, ik val

You said you care, and you missed me too
Je zei dat je om me gaf, en je miste me ook
And I’m well aware I write too many songs about you
En ik ben me ervan bewust dat ik teveel nummers over jou schrijf
And the coffee’s out at the Beachwood Cafe
En de koffie is verkrijgbaar in het Beach Cafe
And it kills me ’cause I know we’ve ran out of things we can say
En het doodt me omdat ik weet dat we geen dingen meer hebben die we kunnen zeggen

What am I now? What am I now?
Wat ben ik nu? Wat ben ik nu?
What if I’m someone I don’t want around?
Wat als ik iemand ben die ik niet in de buurt wil hebben?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Ik val weer, ik val weer, ik val
What if I’m down? What if I’m out?
Wat als ik down ben? Wat als ik weg ben?
What if I’m someone you won’t talk about?
Wat als ik iemand ben waar je het niet over hebt?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Ik val weer, ik val weer, ik val

And I get the feeling that you’ll never need me again
En ik krijg het gevoel dat je me nooit meer nodig hebt

What am I now? What am I now?
Wat ben ik nu? Wat ben ik nu?
What if you’re someone I just want around?
Wat als je iemand bent die ik gewoon wil hebben?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Ik val weer, ik val weer, ik val
What if I’m down? What if I’m out?
Wat als ik down ben? Wat als ik weg ben?
What if I’m someone you won’t talk about?
Wat als ik iemand ben waar je het niet over hebt?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Ik val weer, ik val weer, ik val