Harry Styles – Falling Text Piesne Preklad v Slovensky

I’m in my bed
Som v mojej posteli
And you’re not here
A ty tu nie si
And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands
A nie je na vine nikto iný ako nápoj a moje putovacie ruky
Forget what I said
zabudni čo som povedal
It’s not what I meant
To som nemal na mysli
And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left
A nemôžem si ho vziať späť, nemôžem si rozbaliť batožinu, ktorú ste opustili

What am I now? What am I now?
Čo som teraz? Čo som teraz?
What if I’m someone I don’t want around?
Čo ak som niekto, koho okolo nechcem?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znova padám, znova padám, padám
What if I’m down? What if I’m out?
Čo keď som dole? Čo keď budem vonku?
What if I’m someone you won’t talk about?
Čo keď som niekto, o ktorom nebudeš hovoriť?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znova padám, znova padám, padám

You said you care, and you missed me too
Povedali ste, že vám záleží, a vy ste mi tiež chýbali
And I’m well aware I write too many songs about you
A som si dobre vedomý, že o vás píšem príliš veľa piesní
And the coffee’s out at the Beachwood Cafe
A káva je vonku v Beach Cafe
And it kills me ’cause I know we’ve ran out of things we can say
A zabíja ma to, pretože viem, že nám došli veci, ktoré môžeme povedať

What am I now? What am I now?
Čo som teraz? Čo som teraz?
What if I’m someone I don’t want around?
Čo ak som niekto, koho okolo nechcem?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znova padám, znova padám, padám
What if I’m down? What if I’m out?
Čo keď som dole? Čo keď budem vonku?
What if I’m someone you won’t talk about?
Čo keď som niekto, o ktorom nebudeš hovoriť?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znova padám, znova padám, padám

And I get the feeling that you’ll never need me again
A mám pocit, že ma už nikdy viac nebudete potrebovať

What am I now? What am I now?
Čo som teraz? Čo som teraz?
What if you’re someone I just want around?
Čo ak si niekoho, koho chcem len okolo?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znova padám, znova padám, padám
What if I’m down? What if I’m out?
Čo keď som dole? Čo keď budem vonku?
What if I’m someone you won’t talk about?
Čo keď som niekto, o ktorom nebudeš hovoriť?
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
Znova padám, znova padám, padám