Harry Styles – Golden Songtekst Vertaling in Nederlands

Hey!
Hallo

Golden, golden, golden as I open my eyes
Gouden, gouden, gouden als ik mijn ogen open
Hold it, focus, hoping, take me back to the light
Houd het vast, focus, hoop, breng me terug naar het licht
I know you were way too bright for me
Ik weet dat je veel te slim voor me was
I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Ik ben hopeloos, gebroken, dus wacht op me in de lucht
Brown my skin just right
Bruin mijn huid precies goed
You’re so golden
je bent zo glorieus

You’re so golden
je bent zo glorieus
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Ik ben uit mijn hoofd en ik weet dat je bang bent
Because hearts get broken
Omdat harten worden gebroken

I don’t want to be alone
Ik wil niet alleen zijn
I don’t want to be alone when it ends
Ik wil niet alleen zijn als het eindigt
Don’t wanna let you know
Ik wil het je niet laten weten
I don’t want to be alone
Ik wil niet alleen zijn
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Maar ik kan voelen dat het zich vastgrijpt (ik kan voelen hoe het zich vasthoudt)
I can feel you take control (I can feel you take control)
Ik kan voelen dat je de controle neemt (ik kan voelen dat je de controle neemt)
Of who I am, and all I’ve ever known
Over wie ik ben en alles wat ik ooit heb geweten
Lovin’ you’s the antidote
Van je houden is het tegengif
Golden
gouden

You’re so golden
je bent zo glorieus
I don’t want to be alone
Ik wil niet alleen zijn
You’re so golden
je bent zo glorieus
You’re so golden
je bent zo glorieus
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Ik ben uit mijn hoofd en ik weet dat je bang bent
Because hearts get broken
Omdat harten worden gebroken

(Golden, golden, golden, golden)
(Gouden, gouden, gouden, gouden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Gouden, gouden, gouden, gouden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Gouden, gouden, gouden, gouden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Gouden, gouden, gouden, gouden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Gouden, gouden, gouden, gouden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Gouden, gouden, gouden, gouden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Gouden, gouden, gouden, gouden)
I know that you’re scared because I’m so open
Ik weet dat je bang bent omdat ik zo open ben

You’re so golden
je bent zo glorieus
I don’t want to be alone
Ik wil niet alleen zijn
You’re so golden
je bent zo glorieus
You’re so golden
je bent zo glorieus
You’re so golden
je bent zo glorieus
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Ik ben uit mijn hoofd en ik weet dat je bang bent
Because hearts get broken
Omdat harten worden gebroken