Harry Styles – Golden Text Piesne Preklad v Slovensky

Hey!
hej

Golden, golden, golden as I open my eyes
Zlatý, zlatý, zlatý, keď otváram oči
Hold it, focus, hoping, take me back to the light
Drž to, zaostruj, dúfaj, vezmi ma späť na svetlo
I know you were way too bright for me
Viem, že si pre mňa bola príliš svetlá
I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Som beznádejný, zlomený, takže na mňa čakáte na oblohe
Brown my skin just right
Hnedá koža mám pravdu
You’re so golden
si tak slávny

You’re so golden
si tak slávny
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Som z hlavy a viem, že sa bojíte
Because hearts get broken
Pretože sa zlomia srdcia

I don’t want to be alone
Nechcem byť sám
I don’t want to be alone when it ends
Keď to skončí, nechcem byť sám
Don’t wanna let you know
Nechcem ti to dať vedieť
I don’t want to be alone
Nechcem byť sám
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Ale cítim, že sa to drží (cítim, že sa to drží)
I can feel you take control (I can feel you take control)
Cítim, že ovládate (Cítim, že ovládate)
Of who I am, and all I’ve ever known
O tom, kto som, a všetko, čo som kedy poznal
Lovin’ you’s the antidote
Milovať ťa je protijed
Golden
zlatý

You’re so golden
si tak slávny
I don’t want to be alone
Nechcem byť sám
You’re so golden
si tak slávny
You’re so golden
si tak slávny
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Som z hlavy a viem, že sa bojíte
Because hearts get broken
Pretože sa zlomia srdcia

(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
I know that you’re scared because I’m so open
Viem, že sa bojíte, pretože som tak otvorený

You’re so golden
si tak slávny
I don’t want to be alone
Nechcem byť sám
You’re so golden
si tak slávny
You’re so golden
si tak slávny
You’re so golden
si tak slávny
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Som z hlavy a viem, že sa bojíte
Because hearts get broken
Pretože sa zlomia srdcia