Harry Styles – Golden Text Písně Překlad v Český

Hey!
Ahoj

Golden, golden, golden as I open my eyes
Zlatý, zlatý, zlatý, když otevřím oči
Hold it, focus, hoping, take me back to the light
Drž to, zaostř, doufej, vezmi mě zpátky na světlo
I know you were way too bright for me
Vím, že jsi pro mě byla příliš jasná
I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Jsem beznadějný, zlomený, takže na mě čekáte na obloze
Brown my skin just right
Hnědou kůži mám pravdu
You’re so golden
jsi tak slavný

You’re so golden
jsi tak slavný
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Jsem z hlavy a vím, že se bojíte
Because hearts get broken
Protože se zlomí srdce

I don’t want to be alone
Nechci být sám
I don’t want to be alone when it ends
Když to skončí, nechci být sám
Don’t wanna let you know
Nechci ti to dát vědět
I don’t want to be alone
Nechci být sám
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Ale cítím, že se to drží (cítím, že se to drží)
I can feel you take control (I can feel you take control)
Cítím, že ovládáte (Cítím, že ovládáte)
Of who I am, and all I’ve ever known
O tom, kdo jsem, a všeho, co jsem kdy poznal
Lovin’ you’s the antidote
Milovat tě je protijed
Golden
Zlatý

You’re so golden
jsi tak slavný
I don’t want to be alone
Nechci být sám
You’re so golden
jsi tak slavný
You’re so golden
jsi tak slavný
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Jsem z hlavy a vím, že se bojíte
Because hearts get broken
Protože se zlomí srdce

(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
(Golden, golden, golden, golden)
(Zlatá, zlatá, zlatá, zlatá)
I know that you’re scared because I’m so open
Vím, že se bojíte, protože jsem tak otevřený

You’re so golden
jsi tak slavný
I don’t want to be alone
Nechci být sám
You’re so golden
jsi tak slavný
You’re so golden
jsi tak slavný
You’re so golden
jsi tak slavný
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Jsem z hlavy a vím, že se bojíte
Because hearts get broken
Protože se zlomí srdce