Harry Styles – Golden Versuri Traduse în Română

Hey!
Hei

Golden, golden, golden as I open my eyes
Auriu, auriu, auriu în timp ce deschid ochii
Hold it, focus, hoping, take me back to the light
Ține-o, concentrează-te, sperând, mă duce înapoi la lumină
I know you were way too bright for me
Știu că ai fost prea luminos pentru mine
I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Sunt fără speranță, rupt, așa că mă aștepți pe cer
Brown my skin just right
Brunetați-mi pielea drept
You’re so golden
esti atat de glorios

You’re so golden
esti atat de glorios
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Sunt din capul meu și știu că ești speriat
Because hearts get broken
Pentru că inimile se rup

I don’t want to be alone
Nu vreau să fiu singur
I don’t want to be alone when it ends
Nu vreau să fiu singur când se termină
Don’t wanna let you know
Nu vreau să te anunț
I don’t want to be alone
Nu vreau să fiu singur
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Dar pot să simt că stăpânește
I can feel you take control (I can feel you take control)
Pot simți că preia controlul (pot simți că preia controlul)
Of who I am, and all I’ve ever known
Despre cine sunt și tot ce am știut vreodată
Lovin’ you’s the antidote
Iubindu-te e antidotul
Golden
De aur

You’re so golden
esti atat de glorios
I don’t want to be alone
Nu vreau să fiu singur
You’re so golden
esti atat de glorios
You’re so golden
esti atat de glorios
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Sunt din capul meu și știu că ești speriat
Because hearts get broken
Pentru că inimile se rup

(Golden, golden, golden, golden)
(Aur, aur, aur, aur)
(Golden, golden, golden, golden)
(Aur, aur, aur, aur)
(Golden, golden, golden, golden)
(Aur, aur, aur, aur)
(Golden, golden, golden, golden)
(Aur, aur, aur, aur)
(Golden, golden, golden, golden)
(Aur, aur, aur, aur)
(Golden, golden, golden, golden)
(Aur, aur, aur, aur)
(Golden, golden, golden, golden)
(Aur, aur, aur, aur)
I know that you’re scared because I’m so open
Știu că ești speriat pentru că sunt atât de deschis

You’re so golden
esti atat de glorios
I don’t want to be alone
Nu vreau să fiu singur
You’re so golden
esti atat de glorios
You’re so golden
esti atat de glorios
You’re so golden
esti atat de glorios
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Sunt din capul meu și știu că ești speriat
Because hearts get broken
Pentru că inimile se rup