Harry Styles – Lights Up Songtekst Vertaling in Nederlands

What do you mean?
Wat bedoelt u?
I’m sorry by the way
Het spijt me trouwens
Never coming back down
Kom nooit meer terug
Can’t you see?
Kan je niet zien?
I could, but wouldn’t stay
Ik zou kunnen, maar zou niet blijven
Wouldn’t put it like that
Zou het zo niet zeggen
What do you mean?
Wat bedoelt u?
I’m sorry by the way
Het spijt me trouwens
I’m never coming around
Ik kom nooit rond
It’d be so sweet if things just stayed the same
Het zou zo lief zijn als de dingen gewoon hetzelfde blijven
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Alle lichten konden het donker niet doven
Runnin’ through my heart
Rennen door mijn hart
Lights up and they know who you are
Licht op en ze weten wie je bent
Know who you are
Weet wie je bent
Do you know who you are?
Weet jij wie je bent?

Shine, step into the light
schijnen, stap in het licht
Shine, so bright sometimes
schijnen, soms zo helder
Shine, I’m not ever going back
schijn, ik ga nooit terug
Shine, step into the light
schijnen, stap in het licht
Shine, so bright sometimes
schijnen, soms zo helder
Shine, I’m not ever going back
schijn, ik ga nooit terug
Shine, step into the light
schijnen, stap in het licht
Shine, so bright sometimes
schijnen, soms zo helder
Shine, I’m not ever (Oh)
schijn, ik ben nooit

What do you mean?
Wat bedoelt u?
I’m sorry by the way
Het spijt me trouwens
Never going back now
Ga nooit meer terug
It’d be so sweet if things just stayed the same
Het zou zo lief zijn als de dingen gewoon hetzelfde blijven
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Alle lichten konden het donker niet doven
Runnin’ through my heart
Rennen door mijn hart
Lights up and they know who you are
Licht op en ze weten wie je bent
Know who you are
Weet wie je bent
Do you know who you are?
Weet jij wie je bent?

Published
Categorized as Dutch