Harry Styles – Lights Up Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

What do you mean?
Co masz na myśli?
I’m sorry by the way
Przy okazji, przepraszam
Never coming back down
Nigdy nie wracam
Can’t you see?
Nie widzisz
I could, but wouldn’t stay
Mógłbym, ale nie zostałbym
Wouldn’t put it like that
Nie powiedziałbym tego w ten sposób
What do you mean?
Co masz na myśli?
I’m sorry by the way
Przy okazji, przepraszam
I’m never coming around
Nigdy nie przychodzę
It’d be so sweet if things just stayed the same
Byłoby tak słodko, gdyby rzeczy pozostały takie same
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Wszystkie światła nie mogły zgasić ciemności
Runnin’ through my heart
Przebiega mi przez serce
Lights up and they know who you are
Zapala się i wiedzą, kim jesteś
Know who you are
Wiem kim jesteś
Do you know who you are?
Czy wiesz kim jesteś?

Shine, step into the light
lśnij, wejdź w światło
Shine, so bright sometimes
świecić, czasem tak jasno
Shine, I’m not ever going back
lśnij, nigdy nie wrócę
Shine, step into the light
lśnij, wejdź w światło
Shine, so bright sometimes
świecić, czasem tak jasno
Shine, I’m not ever going back
lśnij, nigdy nie wrócę
Shine, step into the light
lśnij, wejdź w światło
Shine, so bright sometimes
świecić, czasem tak jasno
Shine, I’m not ever (Oh)
lśnij, nie jestem nigdy

What do you mean?
Co masz na myśli?
I’m sorry by the way
Przy okazji, przepraszam
Never going back now
Nigdy już nie wrócę
It’d be so sweet if things just stayed the same
Byłoby tak słodko, gdyby rzeczy pozostały takie same
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Wszystkie światła nie mogły zgasić ciemności
Runnin’ through my heart
Przebiega mi przez serce
Lights up and they know who you are
Zapala się i wiedzą, kim jesteś
Know who you are
Wiem kim jesteś
Do you know who you are?
Czy wiesz kim jesteś?

Published
Categorized as Polish