Harry Styles – Lights Up Text Piesne Preklad v Slovensky

What do you mean?
Čo tým myslíte?
I’m sorry by the way
Mimochodom, je mi to ľúto
Never coming back down
Nikdy sa nevrátime
Can’t you see?
Nevidíš?
I could, but wouldn’t stay
Mohol by som, ale nezostal by
Wouldn’t put it like that
Takto by to nebolo povedané
What do you mean?
Čo tým myslíte?
I’m sorry by the way
Mimochodom, je mi to ľúto
I’m never coming around
Nikdy neprídem
It’d be so sweet if things just stayed the same
Bolo by také milé, keby to zostalo rovnaké
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Všetky svetlá nedokázali potlačiť tmu
Runnin’ through my heart
Beží mi cez srdce
Lights up and they know who you are
Rozsvieti sa a vedia, kto ste
Know who you are
Vedieť, kto si
Do you know who you are?
Vieš, kto si?

Shine, step into the light
žiariť, vstúpiť do svetla
Shine, so bright sometimes
žiariť, niekedy také jasné
Shine, I’m not ever going back
žiariť, nikdy sa nevraciam
Shine, step into the light
žiariť, vstúpiť do svetla
Shine, so bright sometimes
žiariť, niekedy také jasné
Shine, I’m not ever going back
žiariť, nikdy sa nevraciam
Shine, step into the light
žiariť, vstúpiť do svetla
Shine, so bright sometimes
žiariť, niekedy také jasné
Shine, I’m not ever (Oh)
žiariť, ja nie som nikdy

What do you mean?
Čo tým myslíte?
I’m sorry by the way
Mimochodom, je mi to ľúto
Never going back now
Už sa nikdy nevrátim
It’d be so sweet if things just stayed the same
Bolo by také milé, keby to zostalo rovnaké
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Všetky svetlá nedokázali potlačiť tmu
Runnin’ through my heart
Beží mi cez srdce
Lights up and they know who you are
Rozsvieti sa a vedia, kto ste
Know who you are
Vedieť, kto si
Do you know who you are?
Vieš, kto si?

Published
Categorized as Slovak