Harry Styles – Lights Up Text Písně Překlad v Český

What do you mean?
Co myslíš?
I’m sorry by the way
Mimochodem, omlouvám se
Never coming back down
Nikdy se nevracím dolů
Can’t you see?
Nevidíš?
I could, but wouldn’t stay
Mohl bych, ale nezůstal
Wouldn’t put it like that
Takhle bych to neřekl
What do you mean?
Co myslíš?
I’m sorry by the way
Mimochodem, omlouvám se
I’m never coming around
Nikdy nepřijdu
It’d be so sweet if things just stayed the same
Bylo by tak sladké, kdyby se věci prostě nezměnily
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Všechna světla nemohla potlačit tmu
Runnin’ through my heart
Běží mým srdcem
Lights up and they know who you are
Rozsvítí se a vědí, kdo jste
Know who you are
Vědět, kdo jste
Do you know who you are?
Víte, kdo jste?

Shine, step into the light
svítit, vstoupit do světla
Shine, so bright sometimes
lesk, někdy tak jasný
Shine, I’m not ever going back
září, nikdy se nevrátím
Shine, step into the light
svítit, vstoupit do světla
Shine, so bright sometimes
lesk, někdy tak jasný
Shine, I’m not ever going back
září, nikdy se nevrátím
Shine, step into the light
svítit, vstoupit do světla
Shine, so bright sometimes
lesk, někdy tak jasný
Shine, I’m not ever (Oh)
svítit, nejsem nikdy

What do you mean?
Co myslíš?
I’m sorry by the way
Mimochodem, omlouvám se
Never going back now
Nikdy se nevrátím
It’d be so sweet if things just stayed the same
Bylo by tak sladké, kdyby se věci prostě nezměnily
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
Všechna světla nemohla potlačit tmu
Runnin’ through my heart
Běží mým srdcem
Lights up and they know who you are
Rozsvítí se a vědí, kdo jste
Know who you are
Vědět, kdo jste
Do you know who you are?
Víte, kdo jste?

Published
Categorized as Czech