Harry Styles – To Be So Lonely dalszöveg fordítás magyarul

Don’t blame me for falling
Ne hibáztasd, hogy estem
I was just a little boy
Csak egy kisfiú voltam
Don’t blame the drunk caller
Ne hibáztasd a részeg hívót
Wasn’t ready for it all
Nem volt mindenre kész

You can’t blame me, darling
Nem hibáztathatsz, drágám
Not even a little bit, I was away
Még egy kicsit sem voltam távol
And I’m just an arrogant son of a b*itch
És én csak arrogáns ember vagyok
Who can’t admit when he’s sorry
Ki nem ismeri el, amikor sajnálja

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Ne hívj újra “baba” -nak, megvan az oka
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Tudom, hogy barátokra próbálsz lenni, tudom, hogy érti
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Ne hívj újra “babának”, nekem nehéz hazamenni
Be so lonely
Légy olyan magányos

I just hope you see me in a little better light
Csak remélem, hogy egy kicsit jobb fényben látsz engem
Do you think it’s easy being of the jealous kind?
Gondolod, hogy könnyű féltékeny lenni?
’Cause I miss the shape of your lips
mert hiányzik az ajkád alakja
You’ll win, it’s just a trick
nyersz, ez csak egy trükk
And this is it, so I’m sorry
És ez az, tehát sajnálom

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Ne hívj újra “baba” -nak, megvan az oka
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Tudom, hogy barátokra próbálsz lenni, tudom, hogy érti
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Ne hívj újra “babának”, nekem nehéz hazamenni
Be so lonely
Légy olyan magányos

To be so lonely, to be so
Annyira magányos, olyan lenni
To be so lonely
Annyira magányos
To be so lonely, to be so
Annyira magányos, olyan lenni
To be so lonely
Annyira magányos

And I’m just an arrogant son of a b*tch
És én csak arrogáns ember vagyok
Who can’t admit when he’s sorry
Ki nem ismeri el, amikor sajnálja

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Ne hívj újra “baba” -nak, megvan az oka
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Tudom, hogy barátokra próbálsz lenni, tudom, hogy érti
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Ne hívj újra “babának”, nekem nehéz hazamenni
Be so lonely
Légy olyan magányos

To be so lonely, to be so
Annyira magányos, olyan lenni
To be so lonely
Annyira magányos
To be so lonely, to be so
Annyira magányos, olyan lenni
To be so lonely
Annyira magányos