Harry Styles – To Be So Lonely Songtekst Vertaling in Nederlands

Don’t blame me for falling
Geef mij niet de schuld voor het vallen
I was just a little boy
Ik was maar een kleine jongen
Don’t blame the drunk caller
Geef de dronken beller niet de schuld
Wasn’t ready for it all
Was er nog niet klaar voor

You can’t blame me, darling
Je kunt me niet kwalijk nemen, schat
Not even a little bit, I was away
Zelfs niet een klein beetje, ik was weg
And I’m just an arrogant son of a b*itch
En ik ben gewoon een arrogante man
Who can’t admit when he’s sorry
Wie kan het niet toegeven als hij spijt heeft

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Noem me niet meer “baby”, je hebt je redenen
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Ik weet dat je vrienden probeert te zijn, ik weet dat je het meent
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Noem me niet meer “baby”, het is moeilijk voor mij om naar huis te gaan
Be so lonely
Wees zo eenzaam

I just hope you see me in a little better light
Ik hoop alleen dat je me in een beetje beter licht ziet
Do you think it’s easy being of the jealous kind?
Vind je het gemakkelijk om jaloers te zijn?
’Cause I miss the shape of your lips
omdat ik de vorm van je lippen mis
You’ll win, it’s just a trick
je gaat winnen, het is maar een trucje
And this is it, so I’m sorry
En dit is het, dus het spijt me

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Noem me niet meer “baby”, je hebt je redenen
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Ik weet dat je vrienden probeert te zijn, ik weet dat je het meent
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Noem me niet meer “baby”, het is moeilijk voor mij om naar huis te gaan
Be so lonely
Wees zo eenzaam

To be so lonely, to be so
Om zo eenzaam te zijn, zo te zijn
To be so lonely
Om zo eenzaam te zijn
To be so lonely, to be so
Om zo eenzaam te zijn, zo te zijn
To be so lonely
Om zo eenzaam te zijn

And I’m just an arrogant son of a b*tch
En ik ben gewoon een arrogante man
Who can’t admit when he’s sorry
Wie kan het niet toegeven als hij spijt heeft

Don’t call me “baby” again, you got your reasons
Noem me niet meer “baby”, je hebt je redenen
I know that you’re tryna be friends, I know you mean it
Ik weet dat je vrienden probeert te zijn, ik weet dat je het meent
Don’t call me “baby” again, it’s hard for me to go home
Noem me niet meer “baby”, het is moeilijk voor mij om naar huis te gaan
Be so lonely
Wees zo eenzaam

To be so lonely, to be so
Om zo eenzaam te zijn, zo te zijn
To be so lonely
Om zo eenzaam te zijn
To be so lonely, to be so
Om zo eenzaam te zijn, zo te zijn
To be so lonely
Om zo eenzaam te zijn