Imagine Dragons – Bad Liar şarkı sözleri türkçe çeviri

Oh, hush, my dear, it’s been a difficult year
Ah canım, zor bir yıl oldu
And terrors don’t prey on innocent victims
Ve terörler masum kurbanları avlamıyor
Trust me, darlin’, trust me darlin’
Güven bana, sevgilim, güven bana, sevgilim
It’s been a loveless year
Sevgisiz bir yıl oldu
I’m a man of three fears:
Ben üç korkudan biriyim:
Integrity, faith, and crocodile tears
Bütünlük, inanç ve timsah gözyaşları
Trust me, darlin’, trust me, darlin’
Güven bana, sevgilim, güven bana, sevgilim

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)
Öyleyse gözlerimin içine bak (Gözler), bana ne gördüğünü söyle (Görüyorsun)
Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)
Mükemmel cennet (cennet), dikişlerde yırtılma (Dikişler)
I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it
Keşke kaçabilseydim (Kaçış), sahte yapmak istemiyorum.
Wish I could erase it (Erase), make your heart believe
Keşke silebilsem (Sil), kalbinin inanmasını sağla

But I’m a bad liar, bad liar
Ama ben kötü bir yalancıyım, kötü bir yalancıyım
Now you know, now you know
Şimdi biliyorsun, şimdi biliyorsun
I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü bir yalancıyım
Now you know, you’re free to go
Şimdi biliyorsun, gitmekte özgürsün.

Did all my dreams never mean one thing?
Tüm hayallerim hiçbir zaman bir şey ifade etmedi mi?
Does happiness lie in a diamond ring?
Mutluluk bir elmas yüzük içinde yatıyor mu?
Oh, I’ve been askin’ for
Oh, soruyorum
Oh, I’ve been askin’ for problems, problems, problems
Oh, problemleri soruyorum, problemleri, problemleri
I wage my war, on the world inside
Savaşımı, içerdeki dünyaya yapıyorum
I take my gun to the enemy’s side
Silahımı düşmanın tarafına götürüyorum
Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’)
Oh, rica ediyorum (Güven bana, sevgilim)
Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’) problems, problems, problems
Oh, (İnan bana sevgilim) problemler, problemler, problemler istiyordum.

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)
Öyleyse gözlerimin içine bak (Gözler), bana ne gördüğünü söyle (Görüyorsun)
Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)
Mükemmel cennet (cennet), dikişlerde yırtılma (Dikişler)
I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it
Keşke kaçabilseydim (Kaçış), sahte yapmak istemiyorum.
Wish I could erase it (Erase), make your heart believe
Keşke silebilsem (Sil), kalbinin inanmasını sağla

But I’m a bad liar, bad liar
Ama ben kötü bir yalancıyım, kötü bir yalancıyım
Now you know, now you know
Şimdi biliyorsun, şimdi biliyorsun
I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü bir yalancıyım
Now you know, you’re free to go
Şimdi biliyorsun, gitmekte özgürsün.

I can’t breathe, I can’t be
Nefes alamıyorum, olamam
I can’t be what you want me to be
Olmamı istediğin kişi olamam
Believe me, this one time
İnan bana, bu sefer
Believe me
İnan bana

I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü bir yalancıyım
Now you know, now you know
Şimdi biliyorsun, şimdi biliyorsun
I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü bir yalancıyım
Now you know, you’re free to go
Şimdi biliyorsun, gitmekte özgürsün.

Oh-oh-oh
aman
Please believe me
İnan bana lütfen
Please believe me
İnan bana lütfen