Imagine Dragons – Bad Liar Songtekst Vertaling Nederlands

Oh, hush, my dear, it’s been a difficult year
Oh mijn liefste, het was een moeilijk jaar
And terrors don’t prey on innocent victims
En verschrikkingen jagen niet op onschuldige slachtoffers
Trust me, darlin’, trust me darlin’
Vertrouw me, schat, vertrouw me, lieverd
It’s been a loveless year
Het is een liefdeloos jaar geweest
I’m a man of three fears:
Ik ben een man van drie angsten:
Integrity, faith, and crocodile tears
Integriteit, geloof en krokodillentranen
Trust me, darlin’, trust me, darlin’
Vertrouw me, schat, vertrouw me, lieverd

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)
Dus kijk me in de ogen (ogen), vertel me wat je ziet (zie je)
Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)
Perfect paradijs (paradijs), scheuren in de naden (naden)
I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it
Ik wou dat ik eraan kon ontsnappen (Escape), ik wil het niet nep
Wish I could erase it (Erase), make your heart believe
Ik wou dat ik het kon wissen (Wissen), laat je hart geloven

But I’m a bad liar, bad liar
Maar ik ben een slechte leugenaar, slechte leugenaar
Now you know, now you know
Nu weet je het, nu weet je het
I’m a bad liar, bad liar
Ik ben een slechte leugenaar, een slechte leugenaar
Now you know, you’re free to go
Nu weet je dat je vrij bent om te gaan

Did all my dreams never mean one thing?
Hebben al mijn dromen nooit één ding betekend?
Does happiness lie in a diamond ring?
Ligt het geluk in een diamanten ring?
Oh, I’ve been askin’ for
Oh, ik heb erom gevraagd
Oh, I’ve been askin’ for problems, problems, problems
Oh, ik heb gevraagd om problemen, problemen, problemen
I wage my war, on the world inside
Ik voer mijn oorlog, over de wereld binnenin
I take my gun to the enemy’s side
Ik pak mijn pistool aan de kant van de vijand
Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’)
Oh, ik heb om gevraagd (geloof me, lieveling)
Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’) problems, problems, problems
Oh, ik heb om (geloof me, lieveling) problemen, problemen, problemen gevraagd

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)
Dus kijk me in de ogen (ogen), vertel me wat je ziet (zie je)
Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)
Perfect paradijs (paradijs), scheuren in de naden (naden)
I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it
Ik wou dat ik eraan kon ontsnappen (Escape), ik wil het niet nep
Wish I could erase it (Erase), make your heart believe
Ik wou dat ik het kon wissen (Wissen), laat je hart geloven

But I’m a bad liar, bad liar
Maar ik ben een slechte leugenaar, slechte leugenaar
Now you know, now you know
Nu weet je het, nu weet je het
I’m a bad liar, bad liar
Ik ben een slechte leugenaar, een slechte leugenaar
Now you know, you’re free to go
Nu weet je dat je vrij bent om te gaan

I can’t breathe, I can’t be
Ik kan niet ademen, ik kan het niet zijn
I can’t be what you want me to be
Ik kan niet zijn wat je wilt dat ik ben
Believe me, this one time
Geloof me, deze ene keer
Believe me
Geloof me

I’m a bad liar, bad liar
Ik ben een slechte leugenaar, een slechte leugenaar
Now you know, now you know
Nu weet je het, nu weet je het
I’m a bad liar, bad liar
Ik ben een slechte leugenaar, een slechte leugenaar
Now you know, you’re free to go
Nu weet je dat je vrij bent om te gaan

Oh-oh-oh
Oh
Please believe me
Alstublieft geloof mij
Please believe me
Alstublieft geloof mij

Published
Categorized as Dutch