Imagine Dragons – Bad Liar Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Oh, hush, my dear, it’s been a difficult year
Och, moja droga, to był trudny rok
And terrors don’t prey on innocent victims
I terrory nie polują na niewinne ofiary
Trust me, darlin’, trust me darlin’
Zaufaj mi, kochanie, zaufaj mi, kochanie
It’s been a loveless year
To był rok bez miłości
I’m a man of three fears:
Jestem człowiekiem trzech lęków:
Integrity, faith, and crocodile tears
Uczciwość, wiara i krokodyle łzy
Trust me, darlin’, trust me, darlin’
Zaufaj mi, kochanie, zaufaj mi, kochanie

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)
Więc spójrz mi w oczy (Oczy), powiedz mi, co widzisz (Widzisz)
Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)
Idealny raj (raj), łzawienie szwów (szwy)
I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it
Chciałbym móc uciec (Escape), nie chcę tego udawać
Wish I could erase it (Erase), make your heart believe
Chciałbym móc to wymazać (Wymazać), uwierzyć w twoje serce

But I’m a bad liar, bad liar
Ale jestem złym kłamcą, złym kłamcą
Now you know, now you know
Teraz wiesz, teraz wiesz
I’m a bad liar, bad liar
Jestem złym kłamcą, złym kłamcą
Now you know, you’re free to go
Teraz wiesz, że możesz iść

Did all my dreams never mean one thing?
Czy wszystkie moje marzenia nigdy nie miały znaczenia?
Does happiness lie in a diamond ring?
Czy szczęście leży w pierścionku z brylantem?
Oh, I’ve been askin’ for
Och, o co prosiłem
Oh, I’ve been askin’ for problems, problems, problems
Och, pytałem o problemy, problemy, problemy
I wage my war, on the world inside
Prowadzę moją wojnę, świat w środku
I take my gun to the enemy’s side
Zabieram broń na stronę wroga
Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’)
Och, o co prosiłem (Zaufaj mi, kochanie)
Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’) problems, problems, problems
Och, pytam o (Zaufaj mi, kochanie) problemy, problemy, problemy

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)
Więc spójrz mi w oczy (Oczy), powiedz mi, co widzisz (Widzisz)
Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)
Idealny raj (raj), łzawienie szwów (szwy)
I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it
Chciałbym móc uciec (Escape), nie chcę tego udawać
Wish I could erase it (Erase), make your heart believe
Chciałbym móc to wymazać (Wymazać), uwierzyć w twoje serce

But I’m a bad liar, bad liar
Ale jestem złym kłamcą, złym kłamcą
Now you know, now you know
Teraz wiesz, teraz wiesz
I’m a bad liar, bad liar
Jestem złym kłamcą, złym kłamcą
Now you know, you’re free to go
Teraz wiesz, że możesz iść

I can’t breathe, I can’t be
Nie mogę oddychać, nie mogę
I can’t be what you want me to be
Nie mogę być tym, kim chcesz, żebym był
Believe me, this one time
Wierz mi, ten jeden raz
Believe me
Uwierz mi

I’m a bad liar, bad liar
Jestem złym kłamcą, złym kłamcą
Now you know, now you know
Teraz wiesz, teraz wiesz
I’m a bad liar, bad liar
Jestem złym kłamcą, złym kłamcą
Now you know, you’re free to go
Teraz wiesz, że możesz iść

Oh-oh-oh
O
Please believe me
Proszę uwierz mi
Please believe me
Proszę uwierz mi

Published
Categorized as Polish