Imagine Dragons – Zero dalszöveg fordítás magyarul

I find it hard to say the things I want to say the most
Nehéz megmondani azokat a dolgokat, amiket leginkább szeretnék mondani
Find a little bit of steady as I get close
Találj meg egy kicsit állandóan, mikor közelegek
Find a balance in the middle of the chaos
Keress egy egyensúlyt a zavart közepén
Send me low, send me high, send me never demigod
Küldj alacsony, küldj magasba, ne küldj félig félig
I remember walking in the cold of November
Emlékszem, november hűvösen jártam
Hoping that I make it to the end of December
Remélve, hogy december végéig elkészítem
27 years and the end of my mind
Huszonhét év és az elmém vége
But holding to the thought of another time
De tartsunk egy másik pillanat gondolatához
But looking to the ways at the ones before me
De rám nézve az előttem lévő utakra
Looking for the path of the young and lonely
Keresi a fiatal és magányos utat
I don’t want to hear about what to do
Nem akarok hallani arról, hogy mit tegyek
I don’t want to do it just to do it for you
Nem akarom ezt csak azért csinálom érted

Hello, hello
Helló helló
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Hadd mondjam el, milyen az, hogy nulla, nulla
Let me show you what it’s like to always feel, feel
Hadd mutassam meg, milyen érzés mindig érezni, érezni
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
Mint ahogy üres vagyok és nincs semmi igazán valóságos, valóban
I’m looking for a way out
Kikerülési módot keresek
Hello, hello
Helló helló
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Hadd mondjam el, milyen az, hogy nulla, nulla
Let me show you what it’s like to never feel, feel
Hadd mutassam meg, milyen érzés, hogy soha ne érezd magad
Like I’m good enough for anything that’s real, real
Mint ahogy én is elég jó mindazért, ami valódi, valóságos
I’m looking for a way out
Kikerülési módot keresek

I find it hard to tell you how I want to run away
Nehéz megmondani, hogyan akarok elmenekülni
I understand it always makes you feel a certain way
Tudom, hogy mindig bizonyos értelemben érzi magát
I find a balance in the middle of the chaos
Egyensúlyt találok a zűrzavar közepén
Send me up, send me down, send me never demigod
Küldj, küldj le, ne küldj félig félig
I remember walkin’ in the heat of the summer
Emlékszem, sétáltam a nyár forróságában
Wide-eyed one with a mind full of wonder
Széles szemű, csodálatos elmével
27 years and I’ve nothing to show
Huszonhét év, és nincs mit mutatni
Falling from the doves to the dark of the crow
A galamboktól a varjú sötétjébe esik
Looking to the ways of the ones before me
Az előtte álló emberek módjait vizsgálva
Looking for the path of the young and lonely
Keresi a fiatal és magányos utat
I don’t want to hear about what to do, no
Nem akarok hallani arról, hogy mit tegyek, nem
I don’t want to do it just to do it for you
Nem akarom ezt csak azért csinálom érted

Hello, hello
Helló helló
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Hadd mondjam el, milyen az, hogy nulla, nulla
Let me show you what it’s like to always feel, feel
Hadd mutassam meg, milyen érzés mindig érezni, érezni
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
Mint ahogy üres vagyok és nincs semmi igazán valóságos, valóban
I’m looking for a way out
Kikerülési módot keresek
Hello, hello
Helló helló
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Hadd mondjam el, milyen az, hogy nulla, nulla
Let me show you what it’s like to never feel, feel
Hadd mutassam meg, milyen érzés, hogy soha ne érezd magad
Like I’m good enough for anything that’s real, real
Mint ahogy én is elég jó mindazért, ami valódi, valóságos
I’m looking for a way out
Kikerülési módot keresek

Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
Hadd meséljek róla, hadd meséljek róla
Maybe you’re the same as me
Talán te vagy ugyanaz, mint én
Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
Hadd meséljek róla, hadd meséljek róla
They say the truth will set you free
Azt mondják, az igazság megszabadít

Hello, hello
Helló helló
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Hadd mondjam el, milyen az, hogy nulla, nulla
Let me show you what it’s like to always feel, feel
Hadd mutassam meg, milyen érzés mindig érezni, érezni
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
Mint ahogy üres vagyok és nincs semmi igazán valóságos, valóban
I’m looking for a way out
Kikerülési módot keresek
Hello, hello
Helló helló
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Hadd mondjam el, milyen az, hogy nulla, nulla
Let me show you what it’s like to never feel, feel
Hadd mutassam meg, milyen érzés, hogy soha ne érezd magad
Like I’m good enough for anything that’s real, real
Mint ahogy én is elég jó mindazért, ami valódi, valóságos
I’m looking for a way out
Kikerülési módot keresek