Imagine Dragons – Zero Songtekst Vertaling Nederlands

I find it hard to say the things I want to say the most
Ik vind het moeilijk om de dingen te zeggen die ik het meeste wil zeggen
Find a little bit of steady as I get close
Vind een beetje stabiel als ik in de buurt kom
Find a balance in the middle of the chaos
Zoek een balans in het midden van de verwarring
Send me low, send me high, send me never demigod
Stuur me laag, stuur me hoog, stuur me nooit halfgoden
I remember walking in the cold of November
Ik herinner me dat ik in de kou van november liep
Hoping that I make it to the end of December
In de hoop dat ik het einde van december haal
27 years and the end of my mind
Zevenentwintig jaar en het einde van mijn geest
But holding to the thought of another time
Maar vasthouden aan de gedachte aan een andere keer
But looking to the ways at the ones before me
Maar kijkend naar de wegen naar degenen vóór mij
Looking for the path of the young and lonely
Op zoek naar het pad van jong en eenzaam
I don’t want to hear about what to do
Ik wil niet horen wat ik moet doen
I don’t want to do it just to do it for you
Ik wil het niet alleen doen om het voor jou te doen

Hello, hello
Hallo hallo
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Laat me je vertellen hoe het is om een ​​nul te zijn, nul
Let me show you what it’s like to always feel, feel
Laat me je laten zien hoe het is om altijd te voelen, voelen
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
Alsof ik leeg ben en er is niets echt, echt
I’m looking for a way out
Ik ben op zoek naar een uitweg
Hello, hello
Hallo hallo
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Laat me je vertellen hoe het is om een ​​nul te zijn, nul
Let me show you what it’s like to never feel, feel
Laat me je laten zien hoe het is om nooit te voelen, te voelen
Like I’m good enough for anything that’s real, real
Alsof ik goed genoeg ben voor alles dat echt is, echt
I’m looking for a way out
Ik ben op zoek naar een uitweg

I find it hard to tell you how I want to run away
Ik vind het moeilijk om je te vertellen hoe ik weg wil rennen
I understand it always makes you feel a certain way
Ik begrijp dat je je altijd op een bepaalde manier voelt
I find a balance in the middle of the chaos
Ik vind een balans in het midden van de verwarring
Send me up, send me down, send me never demigod
Stuur me op, zend me, stuur me nooit halfgoden
I remember walkin’ in the heat of the summer
Ik herinner me dat ik in de hitte van de zomer liep
Wide-eyed one with a mind full of wonder
Wijd open met een geest vol verwondering
27 years and I’ve nothing to show
Zevenentwintig jaar en ik heb niets te tonen
Falling from the doves to the dark of the crow
Vallen van de duiven naar het donker van de kraai
Looking to the ways of the ones before me
Kijkend naar de manieren van degenen vóór mij
Looking for the path of the young and lonely
Op zoek naar het pad van jong en eenzaam
I don’t want to hear about what to do, no
Ik wil niet horen wat ik moet doen, nee
I don’t want to do it just to do it for you
Ik wil het niet alleen doen om het voor jou te doen

Hello, hello
Hallo hallo
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Laat me je vertellen hoe het is om een ​​nul te zijn, nul
Let me show you what it’s like to always feel, feel
Laat me je laten zien hoe het is om altijd te voelen, voelen
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
Alsof ik leeg ben en er is niets echt, echt
I’m looking for a way out
Ik ben op zoek naar een uitweg
Hello, hello
Hallo hallo
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Laat me je vertellen hoe het is om een ​​nul te zijn, nul
Let me show you what it’s like to never feel, feel
Laat me je laten zien hoe het is om nooit te voelen, te voelen
Like I’m good enough for anything that’s real, real
Alsof ik goed genoeg ben voor alles dat echt is, echt
I’m looking for a way out
Ik ben op zoek naar een uitweg

Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
Laat me je erover vertellen, laat me je erover vertellen
Maybe you’re the same as me
Misschien ben jij hetzelfde als ik
Let me tell you ’bout it, well let me tell you ’bout it
Laat me je erover vertellen, laat me je erover vertellen
They say the truth will set you free
Ze zeggen dat de waarheid je zal bevrijden

Hello, hello
Hallo hallo
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Laat me je vertellen hoe het is om een ​​nul te zijn, nul
Let me show you what it’s like to always feel, feel
Laat me je laten zien hoe het is om altijd te voelen, voelen
Like I’m empty and there’s nothing really real, real
Alsof ik leeg ben en er is niets echt, echt
I’m looking for a way out
Ik ben op zoek naar een uitweg
Hello, hello
Hallo hallo
Let me tell you what it’s like to be a zero, zero
Laat me je vertellen hoe het is om een ​​nul te zijn, nul
Let me show you what it’s like to never feel, feel
Ik zal je laten zien hoe het is om nooit te voelen, te voelen
Like I’m good enough for anything that’s real, real
Alsof ik goed genoeg ben voor alles dat echt is, echt
I’m looking for a way out
Ik ben op zoek naar een uitweg

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …