Jason Aldean – Drowns the Whiskey Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

All the folks down in Lynchburg, Tennessee
Wszyscy ludzie w Lynchburg, Tennessee
Been working hard for good ol’ boys like me
Ciężko pracowałem dla dobrych starych chłopców jak ja
I don’t wanna be the one to tell ’em
Nie chcę być tym, który im powiedział

That stuff that they’ve been selling
Te rzeczy, które sprzedawali
Ain’t working like it should
To nie działa tak, jak powinno
But I damn sure wish it would
Ale na pewno chciałbym to zrobić

Whiskey’s supposed to drown the memory
Whisky ma utopić pamięć
I’ve gone from one to one too many
Przeszedłem od jednego do jednego za dużo
And the thing that really gets me
I to, co naprawdę mnie dopadło
Is how your memory drowns the whiskey
To jak twoja pamięć topi whisky

Maybe it’s the bar or the stool I’m on
Może to bar lub stołek, na którym jestem
Maybe it’s the band and the sad old song
Może to zespół i smutna stara piosenka
That keeps me buying rounds
To sprawia, że ​​kupuję rundy
That keeps me turning down
To powstrzymuje mnie od odrzucenia
Any girl that wants to dance
Każda dziewczyna, która chce tańczyć
And you ain’t giving them a chance
I nie dajesz im szansy

Whiskey’s supposed to drown the memory
Whisky ma utopić pamięć
I’ve gone from one to one too many
Przeszedłem od jednego do jednego za dużo
And the thing that really gets me
I to, co naprawdę mnie dopadło
Is how your memory drowns the whiskey
To jak twoja pamięć topi whisky

Girl I don’t have the proof that 80 proof
Dziewczyno, nie mam dowodu, że 80 dowodów
Ain’t got a shot at touching you
Nie mam okazji cię dotknąć

But whiskey’s supposed to drown the memory
Ale whisky ma utopić pamięć
I’ve gone from one to one too many
Przeszedłem od jednego do jednego za dużo
And the thing that really gets me
I to, co naprawdę mnie dopadło
Is whiskey’s supposed to drown the memory
Czy whisky ma utopić pamięć
I’ve gone from one to one too many
Przeszedłem od jednego do jednego za dużo
And the thing that really gets me
I to, co naprawdę mnie dopadło
Is how your memory drowns the whiskey
To jak twoja pamięć topi whisky
Yeah the thing that really gets me
Tak, to coś, co naprawdę mnie
Is how your memory drowns the whiskey
To jak twoja pamięć topi whisky

All the folks down in Lynchburg, Tennessee
Wszyscy ludzie w Lynchburg, Tennessee
Been working hard for good old boys like
Ciężko pracowałem dla dobrych starych chłopców

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …