Joji (88rising) – Gimme Love Sangtekster Oversættelse til Dansk

Oh, h, oh, oh
Åh, h, åh, åh

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Giv mig kærlighed, giv mig kærlighed
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Giv mig kærlighed, giv mig kærlighed
When I’m gone, when I’m gone (Oh, oh, oh)
Når jeg er væk, når jeg er væk
Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Giv mig kærlighed, giv mig kærlighed
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Giv mig kærlighed, giv mig kærlighed
When I’m gone,?when I’m gone
Når jeg er væk, når jeg er væk

Swing around front, let me inside (Ooh)
Gynge omkring fronten, lad mig komme ind
Playin’ my song into my sides (Ooh, ooh, ooh)
Spiller min sang ind på mine sider
It hurts, I can’t lie
Det gør ondt, jeg kan ikke lyve
Remember those times I fought to get out?
Kan du huske de gange, jeg kæmpede for at komme ud?
I want to get out (Want to get out)
Jeg vil komme ud (jeg vil komme ud)
Those pictures so clear, they fade in my mind (Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh)
Disse billeder er så klare, at de falmer i mit sind
You leavin’ me here with ashes and fire (Ooh, ooh, ooh)
Du forlader mig her med aske og ild
These people don’t heal, these people don’t feel
Disse mennesker heler ikke, disse mennesker føler sig ikke
These people aren’t real, so make me this deal
Disse mennesker er ikke rigtige, så giv mig denne aftale
Won’t you?
Vil du ikke?

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Giv mig kærlighed, giv mig kærlighed
Gimme-gimme love (Ooh), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Giv mig kærlighed, giv mig kærlighed
When I’m gone (Ooh, ooh), when I’m gone (Oh, oh, oh)
Når jeg er væk, når jeg er væk
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love
Giv mig kærlighed (Når jeg er væk, når jeg er væk, ja), giv mig kærlighed
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Giv mig kærlighed (Når jeg er væk, når jeg er væk, ja), giv mig kærlighed
When I’m gone (When I’m gone, ooh yeah), when I’m gone (When I’m gone)
Når jeg er væk (Når jeg er væk, åh ja), når jeg er væk (Når jeg er væk)
(When I’m gone, when I’m gone)
(Når jeg er borte)

Look into your heart and let me know
Kig ind i dit hjerte og lad mig det vide
Do things turn black and grey as they go?
Bliv tingene sort og gråt, når de går?
When I’m far too gone, can you show me love? (Ooh)
Når jeg er alt for væk, kan du vise mig kærligheden?
Give me love (Ooh)
Giv mig kærlighed
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
Caught in a river of records and dreams (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Fanget i en flod af optegnelser og drømme
Oh, will you keep up with me? (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Åh, vil du følge med mig?
Everyone’s looking for someone to hold (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Alle leder efter nogen at holde
But I can’t let you go (Ooh-ooh-ooh-ooh)
Men jeg kan ikke lade dig gå
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)

About admin

Check Also

Charlie Puth – Girlfriend Sangtekster Oversættelse til Dansk

Watch this video on YouTube Girlfriend Sangtekster Oversættelse YeahJa Tired of this conversationTræt af denne …