Joji (88rising) – Gimme Love Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Oh, h, oh, oh
Och, och, och, och

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Daj mi miłość, daj mi miłość
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi miłość, daj mi miłość
When I’m gone, when I’m gone (Oh, oh, oh)
Kiedy odejdę, kiedy odejdę
Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Daj mi miłość, daj mi miłość
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi miłość, daj mi miłość
When I’m gone,?when I’m gone
Kiedy odejdę, kiedy odejdę

Swing around front, let me inside (Ooh)
Obracając się z przodu, pozwól mi wejść do środka
Playin’ my song into my sides (Ooh, ooh, ooh)
Odtwarzanie mojej piosenki po mojej stronie
It hurts, I can’t lie
Boli, nie mogę kłamać
Remember those times I fought to get out?
Pamiętasz te czasy, kiedy walczyłem o wyjście?
I want to get out (Want to get out)
Chcę się wydostać (chcę się wydostać)
Those pictures so clear, they fade in my mind (Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh)
Te zdjęcia są tak wyraźne, że zanikają w moim umyśle
You leavin’ me here with ashes and fire (Ooh, ooh, ooh)
Zostawiasz mnie tutaj z popiołem i ogniem
These people don’t heal, these people don’t feel
Ci ludzie nie leczą się, ci ludzie nie czują
These people aren’t real, so make me this deal
Ci ludzie nie są prawdziwi, więc zawrzyj mi tę umowę
Won’t you?
Nie ty

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Daj mi miłość, daj mi miłość
Gimme-gimme love (Ooh), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi miłość, daj mi miłość
When I’m gone (Ooh, ooh), when I’m gone (Oh, oh, oh)
Kiedy odejdę, kiedy odejdę
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love
Daj mi miłość (Kiedy odejdę, kiedy odejdę, tak), daj mi miłość
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi miłość (Kiedy odejdę, kiedy odejdę, tak), daj mi miłość
When I’m gone (When I’m gone, ooh yeah), when I’m gone (When I’m gone)
Kiedy odejdę (Kiedy odejdę, o tak), kiedy odejdę (Kiedy odejdę)
(When I’m gone, when I’m gone)
(Kiedy odejdę)

Look into your heart and let me know
Spójrz w swoje serce i daj mi znać
Do things turn black and grey as they go?
Czy w miarę upływu czasu rzeczy stają się czarne i szare?
When I’m far too gone, can you show me love? (Ooh)
Kiedy już mnie nie ma, czy możesz mi pokazać miłość?
Give me love (Ooh)
Daj mi miłość
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
Caught in a river of records and dreams (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Złapany w rzece zapisów i marzeń
Oh, will you keep up with me? (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Och, dotrzymasz mi kroku?
Everyone’s looking for someone to hold (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Wszyscy szukają kogoś do trzymania
But I can’t let you go (Ooh-ooh-ooh-ooh)
Ale nie mogę pozwolić ci odejść
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …