Joji (88rising) – Gimme Love Text Piesne Preklad v Slovensky

Oh, h, oh, oh
Oh, h, oh, oh

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Daj mi lásku, daj mi lásku
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi lásku, daj mi lásku
When I’m gone, when I’m gone (Oh, oh, oh)
Keď som preč, keď som preč
Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Daj mi lásku, daj mi lásku
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi lásku, daj mi lásku
When I’m gone,?when I’m gone
Keď som preč, keď som preč

Swing around front, let me inside (Ooh)
Hojte sa spredu, dovoľte mi vstúpiť dovnútra
Playin’ my song into my sides (Ooh, ooh, ooh)
Prehrávanie mojej piesne do strán
It hurts, I can’t lie
Bolí to, nemôžem klamať
Remember those times I fought to get out?
Pamätáte si na tie časy, ktoré som sa snažil dostať von?
I want to get out (Want to get out)
Chcem sa dostať von (chcem sa dostať von)
Those pictures so clear, they fade in my mind (Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh)
Tieto obrázky sú také jasné, že miznú v mojej mysli
You leavin’ me here with ashes and fire (Ooh, ooh, ooh)
Opúšťaš ma tu s popolom a ohňom
These people don’t heal, these people don’t feel
Títo ľudia sa nehojí, títo ľudia sa necítia
These people aren’t real, so make me this deal
Títo ľudia nie sú skutoční, takže mi dajte tento obchod
Won’t you?
Nie?

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Daj mi lásku, daj mi lásku
Gimme-gimme love (Ooh), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi lásku, daj mi lásku
When I’m gone (Ooh, ooh), when I’m gone (Oh, oh, oh)
Keď som preč, keď som preč
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love
Daj mi lásku (Keď som preč, keď som preč, áno), daj mi lásku
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Daj mi lásku (Keď som preč, keď som preč, áno), daj mi lásku
When I’m gone (When I’m gone, ooh yeah), when I’m gone (When I’m gone)
Keď som preč (Keď som preč, ach áno), keď som preč (Keď som preč)
(When I’m gone, when I’m gone)
(Keď odídem)

Look into your heart and let me know
Pozri sa do svojho srdca a daj mi vedieť
Do things turn black and grey as they go?
Stávajú sa veci čiernou a šedou, keď idú?
When I’m far too gone, can you show me love? (Ooh)
Keď som príliš ďaleko, môžete mi ukázať lásku?
Give me love (Ooh)
Daj mi lásku
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
Caught in a river of records and dreams (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Chytený v rieke rekordov a snov
Oh, will you keep up with me? (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Och, budeš so mnou držať krok?
Everyone’s looking for someone to hold (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Každý hľadá niekoho, kto by ho držal
But I can’t let you go (Ooh-ooh-ooh-ooh)
Ale nemôžem ťa nechať odísť
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …