Joji (88rising) – Gimme Love Versuri Traduse în Română

Oh, h, oh, oh
Oh, h, oh, oh

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Dă-mi dragoste, dă-mi dragoste
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dă-mi dragoste, dă-mi dragoste
When I’m gone, when I’m gone (Oh, oh, oh)
Când sunt plecat, când sunt plecat
Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Dă-mi dragoste, dă-mi dragoste
Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dă-mi dragoste, dă-mi dragoste
When I’m gone,?when I’m gone
Când sunt plecat, când sunt plecat

Swing around front, let me inside (Ooh)
Învârtindu-mă în față, lasă-mă să intru
Playin’ my song into my sides (Ooh, ooh, ooh)
Îmi cânt melodia în părțile mele
It hurts, I can’t lie
Mă doare, nu pot minți
Remember those times I fought to get out?
Îți aduci aminte de acele vremuri în care m-am luptat să ies?
I want to get out (Want to get out)
Vreau sa ies (vreau sa ies)
Those pictures so clear, they fade in my mind (Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh)
Aceste imagini sunt atât de clare, încât se estompează în mintea mea
You leavin’ me here with ashes and fire (Ooh, ooh, ooh)
Mă lași aici cu cenușă și foc
These people don’t heal, these people don’t feel
Acești oameni nu se vindecă, acești oameni nu se simt
These people aren’t real, so make me this deal
Acești oameni nu sunt adevărați, așa că faceți-mă să fac asta
Won’t you?
Nu vrei?

Gimme-gimme love, gimme-gimme love
Dă-mi dragoste, dă-mi dragoste
Gimme-gimme love (Ooh), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dă-mi dragoste, dă-mi dragoste
When I’m gone (Ooh, ooh), when I’m gone (Oh, oh, oh)
Când sunt plecat, când sunt plecat
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love
Dă-mi dragoste (Când am plecat, când am plecat, da), dă-mi dragoste
Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)
Dă-mi dragoste (Când am plecat, când am plecat, da), dă-mi dragoste
When I’m gone (When I’m gone, ooh yeah), when I’m gone (When I’m gone)
Când sunt plecat (Când am plecat, oh da), când am plecat (Când am plecat)
(When I’m gone, when I’m gone)
(Cand sunt plecat)

Look into your heart and let me know
Uită-te în inima ta și anunță-mă
Do things turn black and grey as they go?
Lucrurile se transformă negru și cenușiu pe măsură ce merg?
When I’m far too gone, can you show me love? (Ooh)
Când sunt mult prea plecat, îmi puteți arăta dragostea?
Give me love (Ooh)
Oferă-mi dragoste
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
Caught in a river of records and dreams (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Prins într-un râu de recorduri și vise
Oh, will you keep up with me? (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Oh, vei ține pasul cu mine?
Everyone’s looking for someone to hold (Ooh, ooh-ooh-ooh)
Toată lumea caută pe cineva care să-l țină
But I can’t let you go (Ooh-ooh-ooh-ooh)
Dar nu te pot lăsa să pleci
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)
(Ooh, ooh-ooh-ooh, Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh)

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Versuri Traduse în Română

Watch this video on YouTube Cardigan Versuri Traduse Vintage tee, brand new phoneTricou vintage, telefon …